Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznymZasiłkiZwrot kwot do ZUS

Wystawianie faktur podczas L4 oraz zawarcie umowy zlecenia lub umowy o pracę podczas L4

Ponad trzy lata temu na blogu pojawił się wpis, pt. „Co można robić podczas L4?”. Oczywiście najlepiej nie robić nic, ażeby nie ryzykować utraty prawa do zasiłku i długiej batalii w sądzie, niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których podczas zasiłku doszło np. do zawarcia umowy zlecenia, czy wystawienia faktury, co nie zawsze oznacza, iż tracimy prawo do zasiłku.

Zgodnie z art. 17 ustawy zasiłkowej Ubezpieczony, który wykonuje w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie do pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia.

Jednak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie każdy przejaw aktywności powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego.

Przykładowo nie dochodzi do wypełnienia przesłanek z art. 17 ustawy, gdy zachowanie Ubezpieczonego było zachowaniem o charakterze incydentalnym, jak również w przypadku wymuszonej okolicznościami aktywności zmierzającej do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania zasiłku.

W konsekwencji, w niektórych przypadkach wykonywanie ubocznych czynności związanych z prowadzoną działalnością może nie być kwalifikowane jako wykonywanie pracy. Czynności takie winny być incydentalne i wymuszone okolicznościami.

Wobec tego, co nie stanowi pracy w rozumieniu art. 17 ustawy zasiłkowej?

Wykonywanie formalnoprawnych czynności do jakich jest zobowiązany ubezpieczony jako pracodawca, podpisanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych, czy zawarcie umowy zlecenia, gdy np. stanowi to czynność o charakterze technicznym w postaci złożenia podpisu pod umową, która przykładowo została wynegocjowana i sporządzona przed powstaniem niezdolności do pracy. Zawarcie umowy zlecenia powinno mieć charakter jedynie formalny i ograniczać się do zwykłego sygnowania swoim podpisem dokumentu, a nie merytoryczny. Ważnym jest również, ażeby zwrócić uwagę, iż czynność w postaci zawarcia umowy zlecenia, czy umowy o pracę była niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej i nie wymagała żadnego procesu myślowego, a zwłaszcza analizy podpisywanych dokumentów. 

Czy na L4 można wystawić fakturę?

 

Jest to działanie ryzykowne i istotnym jest, ażeby również miało charakter incydentalny i wymuszony okolicznościami. W tym zakresie warto zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego zaprezentowane w wyroku w sprawie III UK 11/08 gdzie SN wskazał, iż:

podpisywanie faktur i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności (w sytuacji gdy nie ma możliwości jej zawieszenia w okresie pobierania zasiłku) można uznać za działalność, która nie ma zarobkowego charakteru.

            Tak jak wskazałam na wstępie, najbezpieczniejszą opcją jest nie wykonywać żadnych czynności podczas L4, niemniej jednak w konkretnych stanach faktycznych wykonywanie pewnych czynności nie przesądza automatycznie o utracie prawa do zasiłku, co zazwyczaj trzeba będzie wykazywać przed sądem, dlatego też ponownie zachęcam do weryfikowania decyzji ZUS i odwoływania się od tych krzywdzących do sądu.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close