Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Jak udowodnić, że umowa o pracę nie była pozorna?

Sprawy o pozorność umowy o pracę, to jedne z najczęściej prowadzonych przez Nas spraw. Zdarza się, że Klienci wychodzą z założenia, że „prawda się sama obroni”, a wobec tego zaniedbują inicjatywę dowodową, co powoduje przegranie procesu. Oczywiście część Klientów przed złożeniem odwołania korzysta z usług Kancelarii umawiając poradę czy zlecając sprawę do jej prowadzenia.

Jedno z najczęstszych pytań, które padają w trakcie porad po otrzymaniu od ZUS decyzji, że umowa o pracę jest pozorna jest: „Jak udowodnić, że umowa o pracę nie była pozorna”?

Udowodnienie, że umowa nie była pozorna, w niektórych przypadkach jest bardzo proste, ale bywa też skomplikowane i zależy od konkretnych okoliczności danej sytuacji prawnej. Pozorna umowa to taka, która formalnie istnieje, ale nie odzwierciedla rzeczywistego zamiaru stron. W przypadku próby udowodnienia, że umowa nie była pozorna, mogą być stosowane różne argumenty i dowody.

Aby udowodnić, że umowa jest wykonywana, istnieje kilka rodzajów dowodów, które mogą być przydatne. Poniżej przedstawiamy kilka potencjalnych środków dowodowych:

  • Dowody dotyczące rekrutacji: ogłoszenia o pracę, wiadomości dotyczące procesu rekrutacji, wiadomości potwierdzające poszukiwanie pracy u innych pracodawców;
  • Dokumenty pisemne: podpisane dokumenty, podpisane fv, dokumenty WZ, stworzone projekty bazy, etc. – nawet jeżeli nie zawierają podpisu, billingi telefoniczne, wiadomości sms) – jest to jeden z najważniejszym elementów odwołania;
  • Zeznania świadków: świadkowie, którzy są świadomi wykonywania umowy lub są związani z danym projektem, mogą dostarczyć zeznań jako dowody na wykonywanie umowy.
  • Korespondencja pomiędzy stronami i kontrahentami: wymiana korespondencji mailowej pomiędzy stronami, kontrahentami, jak również wiadomości SMS, bilingi, wiadomości za pośrednictwem komunikatorów jak WhatsApp czy Messanger;
  • Monitoring lub inny systemem śledzenia;

Z uwagi na bardzo różne rodzaje stanowisk, każdorazowo należy przeanalizować – czy dokument, w którego jesteśmy posiadaniu nie będzie istotny z punktu widzenia samego procesu.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close