Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategoriiPodleganie ubezpieczeniom społecznymUbezpieczenie zdrowotne

Wspólnik iluzoryczny w spółce z o.o. – wygrana sprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie

     W naszej dotychczasowej praktyce wiele razy analizowaliśmy sprawy w zakresie podlegania większościowego wspólnika ubezpieczeniom społecznym w ZUS. Dzieje się tak, albowiem ZUS przyjmuje, iż udział mniejszościowego wspólnika ma charakter iluzoryczny, a wobec tego wspólnika większościowego należy traktować jak jedynego wspólnika spółki z o.o., który płaci pełne składki ZUS. W swoich decyzjach ZUS powołuje się na liczne wyroki Sądu Najwyższego, które niejednokrotnie zniechęcają przedsiębiorców do składania odwołań. Oczywiście wyroki, które przywołuje ZUS dotyczą innych stanów faktycznych, a mianowicie możliwości zatrudnienia większościowego wspólnika spółki z o.o. na podstawie umowy o pracę w tej spółce.

            Taka praktyka ZUS jest nieuzasadniona i nie ma poparcia ani w przepisach, ani w orzecznictwie, dlatego też każdorazowo zalecamy złożenie odwołania od takiej decyzji, albowiem Sądy również nie podzielają stanowiska ZUS.

            W ostatnim czasie wygraliśmy kolejną sprawę w zakresie nie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez większościowego wspólnika spółki z o.o. przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

            Sąd Okręgowy w pisemnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że: „ustawa systemowa nie zawiera definicji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast taką definicję zawiera art. 4 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika. W świetle tej definicji niewątpliwie spółka nie mieści się w pojęciu spółki jednoosobowej, w spornym okresie udziały Spółki należały bowiem do dwóch wspólników”.

Sąd wskazał, że objęcie udziałów, choćby w nieznacznej części, w spółce przez innych udziałowców należy uznać za okoliczność wyłączającą zastosowanie ww. przepisu art. 8 ust. 6 pkt 4 (podleganie ubezpieczeniom społecznym przez jedynego wspólnika spółki z o.o.).

Co warto zaznaczyć, identycznie przedstawia się sytuacja w zakresie podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close