Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUS

Postępowanie wyjaśniające w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o pracę.

Ostatnio na blogu pojawił się wpis pt. postępowanie wyjaśniające w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego też nie może zabraknąć analogicznego wpisu dotyczącego fikcyjnej umowy o pracę.

Przed wydaniem decyzji w sprawie fikcyjności umowy o pracę, ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające, o którym nas oficjalnie zawiadamia i wzywa pracownika oraz pracodawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz do przedłożenia wszelkiego rodzaju dokumentów potwierdzających fakt wykonywania pracy.

Dodatkowo, ZUS zadaje szereg pytań, takich jak np.:

 1. Skąd wynikała potrzeba zatrudnienia pracownika?
 2. Czy pracodawca prowadził rekrutacje na sporne stanowisko?
 3. Czy w zakładzie pracy wcześniej istniało stanowisko na jakim został zatrudniony pracownik?
 4. Kto przejął obowiązki pracownika?
 5. Czy kondycja finansowa płatnik składek pozwalała na zatrudnienie pracownika za wynagrodzeniem ustalonym przez strony?
 6. Czy pracownik posiadał odpowiednie kwalifikacje do zawarcia umowy o pracę?
 7. Czy pracownik został skierowany na badania lekarskie?
 8. Czy pracownik został przeszkolony w dziedzinie BHP?
 9. Czy pracownik otrzymał pisemny zakres obowiązków?
 10. Czy pracownik był upoważniony do podpisywania dokumentów?
 11. Czy wynagrodzenie było wypłacane gotówką?
 12. Czy pracownik podpisywał listę płac?
 13. W jakich dniach, godzinach oraz miejscu była świadczona praca?
 14. Jakie dowody mogą świadczyć o faktycznym wykonywaniu pracy?
 15. Czy osoby trzecie mogą potwierdzić fakt wykonywania pracy?
 16. Pod czyim nadzorem praca była wykonywana?
 17. Czy pracodawca zatrudnia innych pracowników i za jakim wynagrodzeniem?

Termin na przedłożenie wszelkich dokumentów i wyjaśnień zazwyczaj wynosi 7 dni, co niejednokrotnie uniemożliwia złożenie wyjaśnień i powoduje konieczność jego przedłużenia.

Tak jak w przypadku postępowania w sprawie fikcyjnej działalności gospodarczej, tak i w przypadku postępowania w zakresie fikcyjnej umowy o pracę, nasze doświadczenia wskazuje, iż złożenie wyczerpujących wyjaśnień na etapie postępowania wyjaśniającego oraz przedłożenie dowód na okoliczność wykonywania pracy bardzo często doprowadza do sytuacji umorzenia postępowania, dlatego też w żadnym wypadku nie wolno ignorować pisma ZUS w przedmiocie wszczęcia postępowania i złożenia wyjaśnień.

Zaniechanie złożenia wyjaśnień z całą pewnością zakończy się wydaniem negatywnej decyzji, w której ZUS stwierdzi, iż umowa o pracę została zawarta dla pozoru, od której koniecznym będzie złożenia odwołania do Sądu.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close