Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Świadczenie rehabilitacyjne

Odmowa prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne i komu przysługuje?

Celem świadczenia rehabilitacyjnego jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy kontynuowania leczenia lub rehabilitacji w sytuacji, gdy okres pobierania zasiłku chorobowego jest zbyt krótki do odzyskania pełnej zdolności do pracy.

Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

Z kolei art. 18 ust. 1 powołanej ustawy wskazuje, że:

“świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy”.

Jednocześnie przedmiotowe świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy musi oczywiście być okresem nieprzerwanym, a miesiące tego okresu muszą bezpośrednio po sobie następować. Okres pobierania świadczenia musi być faktycznie nieprzerwany, jakkolwiek pierwsza decyzja nie musi obejmować całego okresu 12-miesięcznego. Decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego może być wydana na okres kilku miesięcy i następnie przedłużana. Świadczenie musi być pobierane jednak w sposób nieprzerwany i cały czas z powodu tej samej choroby.

Świadczenie rehabilitacyjne wypełnia lukę pomiędzy okresem po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, a przed stwierdzeniem trwałej niezdolności do pracy. Jest więc swego rodzaju świadczeniem przejściowym pomiędzy zasiłkiem chorobowym a rentą z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem o identycznych zadaniach jak zasiłek chorobowy, stanowiąc jego kontynuację.

Jakie są przesłanki przyznania świadczenia rehabilitacyjnego?

Przesłankami nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego są:

 1. wyczerpanie okresu zasiłku chorobowego – Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nabędzie osoba która wykorzystała pełen okres zasiłkowy (182 dni);
 2. dalsza niezdolność do pracy;
 3. pomyślne rokowania, co do odzyskania zdolności do pracy w wyniku leczenia lub rehabilitacjiw momencie wykorzystania maksymalnego czasu przebywania na L4, zalecam Państwu szczególnie dokładną weryfikację tej przesłanki, najlepiej po konsultacji z lekarzem prowadzącym. W swojej pracy zawodowej widywałam przegrane procesy z uwagi na charakter schorzenia, który nie rokował poprawy stanu zdrowia w czasie 12 miesięcy na jakie przyznane ma zostać świadczenie rehabilitacyjne. W takim wypadku najlepiej jest od razu złożyć wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.
 4. brak uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje również w przypadku, gdy po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego lekarz leczący skieruje ubezpieczonego na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik stwierdzi, że ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do pracy i nie przyznaje renty, lecz świadczenie rehabilitacyjne. W takim przypadku w sprawach prowadzonych przed Sądem przedmiotem sporu jest ustalenie, czy odwołujący odzyskał zdolność do pracy od dnia zaprzestanie pobierania zasiłku chorobowego.

Jaka jest procedura przyznania świadczenia rehablilitacyjnego?

O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego albo komisja lekarska ZUS, w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub zgłoszenia przez prezesa ZUS zarzutu wadliwości takiego orzeczenia.

W wypadku wydania przez ZUS decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego w terminie 1-go miesiąca należy wnieść odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał sporną decyzję. Więcej o odwołaniu od decyzji ZUS we wpisie pt.:

Odwołanie od decyzji ZUS – w jakim terminie? do kogo? co powinno zawierać?

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

41 komenatrzy

 1. Witam choruje(mam usunięta tarczycy wraz z przytarczycami mam niedobory wapnia, operacjak kregoslupa c5c6 , astma nadcisnienie , i problem z prawa reka zespol ciesni do operacji , no i depresja)to najwazniejsz.Po następnej chorobie znowu przyznany zasiłek rehabilitacyjny na 4 miesiace, nie dalam rady prowadzić gabinetu kosmetycznego więc zamknęłam. I tu zaczyna się bo zus mi nie przyznał dalej zasiłku ,raz się odwołała mają cała moja dokumentacje. Mogę się JeszcJeszcze odwołać brak siły nie wiem jak środki też się kończą. Proszę o pomoc.

  1. Szanowna Pani!
   Oczywiście, jeżeli lekarz orzecznik orzekł że nie jest Pani niezdolna do pracy, należy złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Jeżeli komisja podtrzyma orzeczenie o braku niezdolności do pracy trzeba będzie złożyć odwołanie do sądu.

    1. Czekam już od grudnia na decyzje nz przyznanie mi swiadczenia rehabilitacyjne odwolanie wysłałam do sadu i czekam.juz dlugo jestem bez pieniędzy A podjac pracy nie mogę przecież czy jeśli zostanę wezwanie do sadu i dostanę świadczenie rehabilitacyjne to zus mi spłacić te miesiące

     1. Od 08.02.2021 do 08.05.2021 byłam na świadczeniach rehabilitacyjnych ,o kolejne składałam 20.04.2021 na komisję dostałam wezwanie 05.07.2021 na którym lekarz orzecznik powiedział że dostanę tylko 3 miesiące oczywiście te wstecz z powodu pandemii i że mi się nie należy nie widzi podstaw do dalszego kontynowania świadczeń. Lecę się u ortopedy mam bardzo zniszczony kręgosłup ,jako dziecko miałam paraliż lewej strony całego ciała jest widoczna różnica. Leczę się u neurologa mam bardzo duże zawroty głowy przy zmianie pozycji . Mam bezdech postać ciężka śpię w aparacie. Jeszcze chodzę do lekarza rehabilitacji mam osteoporozę kręgosłupa i stawów biodrowych przy wczesnej menopauzie biorę bardzo mocne lekarstwa poziom witaminy d3 mam16 ,jestem po operacji potworniaka ,usunięciu woreczka oraz wyrostka, ,artroskopii kolana i dwóch innych . Nie wiem czy mogę się odwołać czy pisać na nowo o przedłużenie świadczeń skoro lekarz napisał że nie ma podstaw.

   1. Witam
    A co robić gdy chorowałem 9 miesięcy .straciłem zatrudnienie .przyznano mi międzyczasie świadczenie rehabilitacyjne przez 4 orzecznikow na 12 miesiecy. Przyznano rehabilitację z prewencji rentowej stacjonarną I ona się nie odbyła.po wyczerpaniu świadczenia złożyłem dokumenty o rente z tytułu niezdolności do pracy A ZUS wyznaczył lekarza konsultanta.ciekawi mnie jaki będzie finał sprawy???

  1. Szanowna Pani!
   Jeżeli podstawą odmowy prawa do świadczenia rehabilitacyjnego jest brak możliwości wyleczenia w czasie trwania tego świadczenia, wtedy jak najbardziej zasadnym będzie złożenie wniosku o rentę.

 2. Witam od roku leczę się na bolący kręgosłup między czasie spadłam że schodów i jeszcze bardziej boli, spać nie mogę drętwienie nóg rąk mam w nocy. Do tego nadciśnienie i bolące kolana przy wchodzeniu a ZUS mi odmówił rehabilitacji leczniczej ? jak mogę odwołać się od decyzji. Proszę o poradę.

 3. Dzień dobry,
  Przedwczoraj (08.01.18) otrzymałam odmowę przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Od 03.08.17 przebywam na zwolnieniu lekarskim (po ustaniu zatrudnienia) w związku z szeroką diagnostyką onkologiczną. Większość badań przeprowadzono ambulatoryjnie, jednak część musi być wykonana w warunkach szpitalnych (biopsje otwarte). Dotychczasowe badania nie wykazały procesu nowotworowego. Obecnie mam skierowanie na kolejną biopsję otwartą – pobranie węzła chłonnego, więc będę zmuszona pozostać w szpitalu przez ok. 72 godziny.
  W dniu 07.05.18 kończę 60 lat i chcę przejść na emeryturę. Żaden pracodawca mnie nie zatrudni, nic mi też nie da rejestracja w PUP. Jest początek zimy i pełnia sezonu grzewczego, a ja pozostanę bez środków do życia.
  Czy w tej sytuacji moje odwołanie od decyzji orzecznika ma sens?

 4. Zamiast renty, o którą wnioskowałem 20 października, w dniu 19 grudnia orzecznik orzekł, że otrzymam zasiłek rehabilitacyjny. Czekając 2 miesiące na tą decyzję pracowałem 1 dzień w październiku i 1 dzień w listopadzie na umowę zlecenie. Nie wiedziałem, że do czasu rozpatrzenia wniosku nie mogę podjąć żadnej pracy. Okazuje się, że za 2 m-ce nie otrzymam zasiłku bo jest on przyznany od momentu ustania zasiłku chorobowego, tj. od 10 października. Czy ja jestem zobowiązany do posiadania wiedzy o tym, że orzecznik na mój wniosek o rentę przyzna mi zasiłek rehabilitacyjny a nie rentę? Jakie mam szanse gdy będę się od tej decyzji odwoływał?

  1. Witam
   Wczoraj dostałam ze jest zdolna do pracy przez orzecznictwo zuz .
   Byłam na zasiłuku rehabilitacyjnym 4 miesiące, do 3 marca.
   Lecze się u psychiatry i nefrologa .
   Jestem po biopsji nerki ,stwierdżona przewlekłe niewydolność nerek .
   Wciąż na tabletkach od psychiatry ,na tabletkach obniżenie ciśnienia tętniczego aby moje nerki lepiej funkcjonowały.
   Badanie miałam przeprowadzone przez psychiatra, lekarz orzecznictwo mnie uzdrowiska.
   Mam już napisani sprzeciw do lekarza orzecznictwo.

  2. Witam
   Wczoraj dostałam ze jest zdolna do pracy przez orzecznictwo zuz .
   Byłam na zasiłuku rehabilitacyjnym 4 miesiące, do 3 marca.
   Lecze się u psychiatry i nefrologa .
   Jestem po biopsji nerki ,stwierdżona przewlekłe niewydolność nerek .
   Wciąż jestem na tabletkach od psychiatry ,na tabletkach obniżenie ciśnienia tętniczego aby moje nerki lepiej funkcjonowały.
   Badanie miałam przeprowadzone przez psychiatre ,lekarz orzecznictwo mnie uzdrowiska.
   Mam już napisani sprzeciw do lekarza orzecznika.

 5. 21.03.2018 skończył się zasiłek rehabilitacyjny ZUS, złożyłem papierkologie o przedłużenie tegoż zasiłku. Po wezwaniu na komisję lekarską Lekarz Orzecznik orzekł: “Nie jest pan nie zdolny do pracy. W związku z długim okresem oczekiwania na lekarzy specjalistów Neurochirurgii wizytę mam dopiero 28.05.2018 r. Czy w związku z tym że ZUS znał sytuację odnośnie wizyty i dalszej rehabilitacji lub operacji. Czy i jak napisać odwołanie i co powinno zawierać.

 6. Witam.Od stycznia 2018r do 21 lipca teść przebywal na zwolnieniu lekarskim z powodu tetniaka aorty brzusznej.W lipcu mielismy komisję ZUS i przyznano tacie zasilek rehabilitacyjny na okres trzech miesiecy.Teraz w październiku-23-go bylismy ponowne na komisji i lekarz orzecznik,nie przedłużył świadczenia.Dzisiaj w świetle prawa tato powinien przystąpić do pracy.Bylismy na badaniach kontrolnych w medycynie pracy i pani doktor nie podpisała zdolnosci do pracy.Będę odwoływać się do sadu na orzeczenie lekarza ZUS.Czy mam takie prawo?

 7. Witam,przyznano mi po 182 dniach chorobowego świadczenia rehabilitacyjnego na 3 miesiące,zastanawiam się co dalej,braknie mi 3 miesiące do emerytury,umowa mi się kończy wcześniej i zakład pracy mi jej nie orzedluzy, zasiłek dla bezrobotnych,przedemerytalny mi się nie należy ponieważ przez ostatnie lata pracowałam na 0,7 etatu,jestem załamana,zostanę bez środków do życia,do tego orzecznik ZUS dał mi do zrozumienia ,że zasiłku mi nie przedluzy,chciałam przedstawić moją sytuację,ale niestety nie dopuścił mnie do słowa,powiedział ” nie ma dyskusji” i dziękuję,wyszłam ,załalam się łzami i tyle,proszę doradzcie,do kogo mogę się zwrocic

 8. witam jestem na zasilku rehabilitacyjnym do końca września,czy jeśli w lipcu lekarz zakończy mi leczenie zasiłek rehabilitacyjny zostanie mi zabrany?

  1. Witam i mam pytanie miałem zasiłek rehabilitacyjny do 25.08 2020 o przedłużenie świadczenia wysłałem 31.07.2020 do tej pory niemam odzywu ze zusu. I mam problem umowa o pracę skończyła mi się w czerwcu 2020 nie rejestrowałem się w urzędzie pracy bo czekam na decyzję ze ZUS co jeśli mi nie przedłuża świadczenia czy stracę możliwość zasiłku na bezrobociu? Jeśli przez ZUS stracę to co mam w tym przypadku zrobić czy udać się do sądu

 9. Witam! Starałam się o świadczenie rehabilitacyjne po raz pierwszy. Z rezonansu wynika zwyrodnienie kręgosłupa, z badań zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego. ZUS przesłał decyzję odmowa, jednak jest to jedno zdanie które nie uzasadnia w żaden sposób odmowy. Dlatego nie wiem co było przyczyną. Dec. brzmi:Brak okoliczności uzasadniajacych ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego. Jak to rozumieć? Czy się odwoływać?

 10. Witam
  Czekam na operację kręgosłupa w odcinku szyjnym (stwierdzona stenoza i wielopoziomowa dyskopatia szyjna). Orzecznik i komisja ZUS nie przyznali mi świadczenia rehabilitacyjnego. Odwołuję się do Sądu. Moje pytanie brzmi – czy gdy pracodawca mnie zwolni i zarejestruję się PUP i uzyskam prawo do zasiłku dla bezrobotnych, nie stracę szans na staranie się w Sądzie o świadczenie rehabilitacyjne?

 11. Witam .Mój tato jest po operacji raka jelita grubego lekarz orzecznik przyznał mu zasilek chorobowy na rok ,a który miał być wypłacany prze MOPS.Tato otrzymanie zasiłek przez pół roku z tym,że przez pierwsze dwa miesiące nie zapłacono mu tego zasiłku ale nie w tym rzecz mama po 30 latach pracy otrzymała w marcu zasłużoną emeryturę i MOPS zabrał tacie zasiłek,który nie dość ,że był w śmiesznej kwocie 300zl to jednak starczał mu na leki.Tato jest załamany płacze siedzi nie wiemy co mamy robić.

 12. Dzień dobry! w ubiegłym roku tj.04.10.2019 r.doznałem amputacji palca wskazującego lewej dłoni,w wyniku wypadku przy pracy. Po kolejnej wizycie kontrolnej w Poradni Chirurgii lekarz przedłużył mi zwolnienie o kolejny miesiąc ze względu na bardzo ciężkie gojenie się rany. Jednakże był to już czas w którym powinienem starać się o świadczenia rehabilitacyjne,nie byłem tego świadomy. Ostatnia wizyta to 26.03.2020 r. i tu szok lekarza prowadzącego nie ma z powodu koronawirusa i przebywa poza granicami Polski w związku tym faktem. Od lekarza który zastępuje mojego chirurga dowiaduję się że jestem już przed końcem okresu zasiłkowego i powinienem już dawno wystąpić z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne gdyż moje leczenie jeszcze trochę potrwa. Czy w związku z faktem że rozpatrzenie takiego wniosku trochę twa i po okresie zasiłkowym nie będę mógł podjąć pracy ze względu na brak zdolności i oczekując na rozpatrzenie wniosku rehabilitacyjnego pracodawca może mnie zwolnić z pracy,czy mogę w ten okres oczekiwania wziąć zaległy urlop,czy są jeszcze inne możliwości załatwienia tej sprawy?
  Pozdrawiam Serdecznie!!!

 13. Witam jestem a w zasadzie byłam na zasiłku rechabilitacyjnym. Przeszłam pozytywnie jedną kontrole zus osobiście drugą zaocznie ( z powodu pandemii) a trzecia zaoczna nagle wykazała ze jestem zdrowa ( fakt że od stycznia do czerwca odbyła się tylko 1 wizyta= w lutym odwołałam z powodu przeziębienia swojego i dzieci następnie kontaktowałam się z lekarzem telefonicznie i w pierwszym wolnym terminie umowiłam się na wizytę w gabinecie ) Gabinet w czasie pandemii był zamknięty. Jakie dokumenty mam w tej sytuacji przedstawić?

 14. Dzień dobry. Miałam przyznany zasiłek rehabilitacyjny, 15 maja minęło wyznaczone 6 miesięcy, wysłałam wniosek o przedłużenie. Dostałam pismo (z powodu pandemii bez badania) przedłużyli mi do 16 sierpnia. Telefonicznie poinformowali mnie o badaniu na które poszłam 29 czerwca, totalnie wybita z rzeczywistości przez depresję (mam chorobę afektywną dwubiegunową, zaburzenia osobowości oraz uzależnienia mieszane – od 14 miesięcy w całkowitej abstynencji). Od 2018 roku byłam 5 razy na oddziałach psychiatrycznych (w tym detoksykacyjny, leczenia uzależnień, leczenia nerwic i zaburzeń osobowości), mam też lekki stopień niepełnosprawności. Kompletnie nie czuję się na siłach aby pracować, Pani orzecznik jednak uznała że jestem zdolna do pracy choć nie potrafiłam złożyć zdania (przez łzy i rozbicie) . Na podstawie dokumentacji i mojego wykształcenia (wyższe) stwierdziła że jestem zdolna do pracy bo w epizodzie manii sprzedałam swój obraz więc mogę pracować normalnie. Co mogę zrobić? Pomocy

   1. Witam
    Kończy mi się zwolnienie lekarskie, 9.09.2020r. (182 dni) -mialam zawal serca, mam wszczepiony rozrusznik serca, złamanie reki. Złożyłam wniosek o zasiłek rehabilitacyjny i czekam na decyzję.
    Co teraz mam zrobić, czy mogę zarejestrować się w Urzędzie Pracy, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
    Inaczej nue będę mogła się leczyć.

 15. Witam mam 2 grupę częściowo niezdolność do pracy ,od pół roku choruje jestem po udarze mózgu,problemy z kręgosłupem 2 dyskopatię przepuchnina zwyrodnienie kręgosłupa , migrena , problemy z układem moczowym, kamienie na lewej nerce i prawa nerka słaba złożyłam papiery do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne napisali mi że nie rokuje poprawy więc muszę składać papiery o rentę ,mam przepracowane 6 lat nie mam ciągu lat i co mam teraz zrobić

 16. Witam. W marcu br. złamałam V kość śródstopia (wypadek w pracy). Długo nie było zrostu,w związku z czym miesiącami przebywałam w ortezie. Od sierpnia uczestniczę w rehabilitacjach, by przywrócić sprawność nogi ( długotrwałe unieruchomienie spowodowało ograniczenie zakresu ruchu w stawie skokowym i w dokumentacji medycznej mam to ujęte jako powikłanie po złamaniu). Z racji, że jestem pracownikiem fizycznym i pełna sprawność nogi jest niezbędna do wykonywania mojej pracy, po okresie pół roku (który przypadał na połowę września) złożyłam wniosek o zasiłek rehabilitacyjny. Dnia 06.10.2021 otrzymałam orzeczenie lekarza z odmową przyznania świadczenia, a dnia 08.10.2021 złożyłam sprzeciw wobec tego orzeczenia, po czym dnia 11.10.2021 otrzymałam decyzję decyzję odmawiającą mi tego prawa (dotyczyła orzeczenia lekarza z tego pisma z dnia 06.10.2021). Dziś (tj. 22.10.2021r.) kontaktowałam się z ZUS w celu sprawdzenia jak postępuje sprawa, jednak okazało się, że dn.21.10.2021r. komisja lekarska podtrzymała decyzję odmowną i wyślą mi pismo. Jednak potrzebuję jeszcze kilku tygodni rehabilitacji na którą regularnie uczęszczam. Wiem, że mogę złożyć kolejne odwołanie, ale będzie ono przez sąd, ale słyszałam, że to się ciągnie miesiącami podczas których nie mogę wrócić do pracy, a jest szansa, że w przeciągu najbliższych tygodni odzyskam pełną sprawność. Moje pytanie brzmi, jak to rozwiązać, skoro wiem, że pełną sprawność mogę odzyskać w ciągu kilku tygodni, po których chciałabym wrócić do pracy. I jak odzyskać środki za ten okres, gdzie nie mogę pracować z racji niepełnej sprawności (tj.środki za czas po tym półrocznym okresie chorobowym od 17.09.2021) aż do końca rehabilitacji (przewidywany czas powrotu do sprawności ( ok.15.11.2021)

 17. WITAM. MÓJ PARTNER ULEGŁ WYPADKOWI W PRACY W WYNIKU KTÓREGO POWSTAŁ KRWIAK NA PODUDZIU I GUZ . PO OPERACJI OKAZAŁO SIE, ŻE GUZ JEST ZŁOŚLIWY . NA POCZĄTKU ZUS UZNAŁ WYPADEK W PRACY I PRZYZNAŁ ŚWIADCZENIE WYPADKOWE .MIESIĄC TEMU OTRZYMAŁ DECYZJE Z ZUS W KTÓREJ NAPISANO ,ŻE DO MARCA BEDZIE OTRZYMYWAŁ 100% ŚWIADCZENIA A KOLEJNE 3 MIESIĄCE TYLKO 75%. UZASADNIENIE ZUS JEST TAKIE ŻE TO NIE Z POWODU WYPADKU POWSTAŁ GUZ. WCZEŚNIEJ PARTNER BYŁ SPRAWNY W 100% JEDZIŁ NA ROLKACH I BYŁ AKTYWNY RUCHOWO A PO WYPADKU I OPERACJI NIE MOŻE CHODZIC BO W TRAKCIE OPERACJI ZOSTAŁY USZKODZONE NERWY LUB ŚCIEGNA I NIE MA CZUCIA W STOPIE . CZY ZUS MA PRAWO NAJPIER UZNAC WYPADEK A POTEM ZMIENIĆ DECYZJE CHOĆ MA PEŁNĄ DOKUMENTACJE MEDYCZNĄ I PROTOKÓŁ Z WYPADKU ?

   1. Jestem po artroskopii kolana prawego usunięto część lekotki przysrodkowej.,Dziub papugi ”. Było to 11.12 2021r dolegliwości bólowe utrzymują się nadal. Doszły bóle kręgosłupa i kolana lewego. Jestem w trakcie rehabilitacji jednak komisja lekarska po odwołaniu się od decyzji orzecznika ZUS nie przyznała świadczenia rehabilitacyjnego. Corobic
    RM kolana który zrobiłam prywatnie 20.04 2022 wykazał ACL O podwyższonym sygnale niejednorodnej strukturze z cechami częściowego uszkodzenia. Rzepka niesymetryczna,,TYP||wgWiberga bocznie podparta. Ślad plynu w Kaletce brzuchato-polbloniastej Łąkotka przyśrodkowy z cechami niewielkich srodlakotkowych zmian degeneracyjnych. Czy po wyczerpaniu 182dni zasiłku naprawdę nie przysługuje mi świadczenie rehabilitacyjne?

 18. Złożyłam wniosek o kontynuację świadczenia rehabilitacyjnego. Zostałam wezwana na komisję gdzie lekarz orzecznik uznał że jestem zdolna do pracy. Została wydana decyzja o odmowie przyznania świadczenia na dalszy okres. Czy w tym wypadku nie obowiązuje ustawa zasiłkowa z 2 marca 2020 r. przedłuzająca świadczenie o 3 miesiące?

 19. Witam mam problemy z ręką, uszkodzenie nerwu promieniowego, jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym od stycznia dostałam na 3 miesiące ,chodzę w międzyczasie na rehabilitacje ,czy jeśli będę składać wniosek o przedłużenie świadczenia ZUS może wysłać mnie do jakiegoś senatorium? I czy jeśli bym odmówiła karze mi zwacac wszystkie pieniądze? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam.

 20. Od czerwca do listopada po ustaniu zatrudnienia mialem
  przyznany zasilek rechabilitacyjny W sierpniu podjalem prace na 3 tygodnie I zgodnie z art 22 ustawy zasilkowej powinienm stracic zasilek na miesiac kalendarzowy ale zus mi zabral do konca A sad 1 instancji to podtrzymal Czy jest sens sie odwolywac ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close