Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategorii

Emerytura pomostowa pracowników wykonujących prace w portach morskich.

Prawo do emerytury pomostowej było tematem wielu wpisów na naszym blogu.

Zobacz również:

Jak wygląda sprawa o emeryturę pomostową/rekompensatę w sądzie?

1 dzień pracy po 31 grudnia 2008 roku – emerytura pomostowa.

Emerytura pomostowa.

Niektóre zawody zostały przez ustawodawcę uprzywilejowane w sposób szczególny. Specjalne regulacje dotyczą m.in. pracowników wykonujących pracę w portach morskich.

Jakie warunki spełnić musi pracownik wykonujący pracę w portach morskich przechodzący na emeryturę pomostową?

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych:

Pracownik wykonujący w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów, zwanych dalej “portami morskimi”, prace w szczególnych warunkach, wymienione w pkt 21 załącznika nr 1 do ustawy, lub o szczególnym charakterze, wymienione w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4-7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

1) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat;
2) ma okres pracy w portach morskich w szczególnych warunkach wymienionej w pkt 21 załącznika nr 1 do ustawy lub o szczególnym charakterze wymienionej w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy, wynoszący co najmniej 15 lat.

Jakie prace kwalifikowane są do prac w portach morskich?

Przepis dotyczy pracowników wykonujących ciężkie prace fizyczne bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statków (pkt 21 wykazu zawartego w załączniku nr 1) albo prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych (pkt 12 wykazu zawartego w załączniku nr 1). Ustalenie tylko jednej granicy wieku wskazuje, że kobiety nie wykonują tych prac. Staż 15-letni musi się składać wyłącznie z okresów wymienionych w pkt 21 załącznika nr 1 lub pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy. Przy ocenie, czy praca wykonywana przy przeładunku w ładowniach statku należy do kategorii ciężkich prac fizycznych należy brać pod uwagę treść art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o e.p., zgodnie z którym ciężkie prace fizyczne to prace powodujące w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny u mężczyzn – powyżej 6.300 kJ, a u kobiet – powyżej 4.200 kJ.

 

Nie jesteś pewny, czy spełniasz warunki do przyznania emerytury pomostowej?

ZUS wydał wobec Ciebie decyzję o odmowie prawa do emerytury pomostowej?

Zastanawiasz się nad złożeniem odwołania od decyzji o odmowie przyznania prawa do emerytury pomostowej?

Szukasz prawnika od spraw ZUS?

 

Skorzystaj z zakładki Porady on-line.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close