Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

1 dzień pracy po 31 grudnia 2008 roku – emerytura pomostowa.

W ostatnim czasie Nasza obecność na blogu jest ograniczona, co jest spowodowane ilością spraw, które trafiają do Kancelarii. Niezmiennie od kilku miesięcy przodują „pozorności”, ale zdarzają się też inne sprawy, i o takiej „innej” w dzisiejszym wpisie, a mianowicie o emeryturze pomostowej ?

ZUS odmówił mojemu Klientowi prawa do emerytury pomostowej z uwagi na okoliczność, iż Odwołujący nie osiągnął wieku 60 lat oraz po dniu 31 grudnia 2008 roku nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do stażu pracy w szczególnych warunkach nie zaliczył okresów zatrudnienia od 4 lipca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku, albowiem dla zaliczenia okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymagane jest, aby praca ta wykonywa była co najmniej jeden miesiąc po 31 grudnia 2008 roku. W tym zakresie ZUS powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 roku, I UK 269/15, gdzie SN wskazał, że: „sporadyczne i krótkotrwałe wykonywanie czynności w narażeniu na czynniki ryzyka, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych, nie stanowi wykonywania pracy w szczególnych warunkach w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu art. 3 ust. 4 tej ustawy”.

Stanowisko ZUS jest nie tylko krzywdzące dla mojego Klienta, ale w mojej ocenie również nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zaś przywołany wyrok SN nie może być intepretowany w oderwaniu od okoliczności konkretnej sprawy.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) pracownikowi przysługuje emerytura pomostowa, z uwzględnieniem art. 5-12, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 roku;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; po dniu 31 grudnia 2008 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

W mojej ocenie stosownie do ww. artykułu wystarczającym jest, ażeby Ubezpieczony jedynie jeden dzień po dniu 31 grudnia 2008 roku pracował w warunkach szczególnych.

Takie stanowisko znajduje również w wytycznych ZUS, a mianowicie w poradniku dotyczący emerytur pomostowych umieszczonym pod adresem: http://www.zus.pl/documents/10182/167561/Emerytury_pomostowe.pdf/75d94147-70ff-49da-8bc2-0b86c9a2d938,  ZUS wskazuje: „Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje Ci, jeśli wykonywałeś pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Gdy ustalamy, czy spełniasz ten warunek, uwzględniamy tylko okresy wymienione w nowych wykazach prac. Wystarczy, że po 31 grudnia 2008 r. przynajmniej przez jeden dzień wykonywałeś taką pracę, a uznamy, że pracowałeś w szczególnych warunkach lub wykonywałeś pracę o szczególnym charakterze.”

Powyższe jest potwierdzane również w orzecznictwie, a mianowicie sądu powszechne podkreślają, że „racjonalny ustawodawca, gdyby chciał aby praca w warunkach szczególnych po 2008 r. była wykonywana w dłuższym okresie niż jedno lub kilkodniowy określiłby w przepisach minimalny wymagany okres takiej pracy. Ustawodawca nie wprowadził żadnego limitu, dlatego należy uznać, iż warunek wynikający z art. 4 pkt 6 ustawy o emeryturach pomostowych zostaje spełniony, gdy pracownik udowodni co najmniej jeden dzień zatrudnienia po 31 grudnia 2008 r. w szczególnych warunkach”.

Wobec powyższego ponownie zachęcam do weryfikacji negatywnych decyzji ZUS!!!

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

5 komenatrzy

 1. Jestem w identycznej sytuacji (7 dni) jak Pani klient tzn. – w kwietniu 2017r. złożyłem wniosek o emeryturę pomostową, która została negatywnie rozpatrzona. Decyzję ZUS skutecznie zaskarżyłem do Sądu. ZUS złożył apelację od Wyroku Sądu i w marcu 2019 roku odbędzie się rozprawa w Sądzie Apelacyjnym.
  W odpowiedzi na apelację posiłkowałem się m. innymi: 1) POSTANOWIENIEM TK z dnia 13 września 2012 r. Sygn. akt Tw 9/12 pkt 5 , 2) Uchwałą składu 7 sędziów SN z dnia 28 września 2016 r., sygn. III UZP 10/16, 3) odpowiedzią Pani Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej na zapytanie poselskie nr 3477 posłanki Elżbiety Streker-Dembioska ogłoszonej na posiedzeniu nr 39 dnia 02 kwietnia 2009 roku, 4) ponadto zarzuciłem ZUS-owi naruszenie prawa materialnego tj. art. 3 ust 1 w związku z art. 4 pkt 6 przez błędną jego wykładnię i przyjęcie, że pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy wykonuje prace zgodnie z zał. 1 pkt … przez okres 7 dni i nie skutkuje to wykonaniem przepisu art. 4 pkt 6 przez ZUS lecz tylko skutkuje wykonaniem przepisu art. 35 ust. 2 przez pracodawcę .

 2. dzień dobry,

  czy jeśli posiadam okres pracy prawie 20 lat wg. starego wykazu przed 1999 r. a po 1999 r. nie mam ani wg. starego wykazu ani wg nowego to czy ZUS odmówi prawa do emerytury pomostowej

  pozdrawiam

  Witold

 3. Z tym jednym dniem pracy po 2008 roku to chyba jakieś nieporozumienie. Pkt 5 czyli praca przed 1999 (stary wykaz) i pkt 6 praca po 2008 (nowy wykaz) różnią się stanowiskami pracy zaliczanymi do pracy w warunkach szczególnych. Czyli ktoś kto pracował przed 1999 musi być w wykazie starym, a ktoś kto pracował po 2008 roku jego stanowisko musi być już w nowych wykazie. Praca i przed 1999 i po 2008 roku nie jest warunkiem sine qua non.
  W moim przypadku mam 17 lat pracy pod ziemią przed 1999 i jeśli musiałbym przepracować po 2008 roku choćby tydzień to miałbym przepracowane na dole 26 lat i tydzień co uprawniałoby mnie do emerytury górniczej , a nie pomostowej.
  \”5) przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
  6) po dniu 31 grudnia 2008 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;\”

 4. Witam.W 1981r pracowałem w cegielni na stanowisku wytacznik cegły z pieca.Po roku uległem wypadkowi w drodze do pracy.Mialem operacje na kolano i wyczerpałem zasiłek rehabilitacyjny rok czasu.Po zasiłku przeszedłem na rente wypadkową 3 grupy.Po kilku latach dostałem stopień umiarkowany z ZUS i od 1997 roku mam rente na stale.W tym roku w czerwcu skoncze 65 lat.Czy okres w pracy w cegielni liczy się jako okres pracy w szkodliwych warunkach i czy ZUS sam mi ten okres doliczy.Bylem zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze.Rente wypadkową dostałem przez Sąd Pracy.Czy muszę iść na emeryture jak skonxze 65 lat czy mogę pracować dłużej.Prosze o odpowiedz.Dziekuje i pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close