Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa:

Prawo do zasiłków określonych w ustawie i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

1) płatnicy składek (pracodawcy) zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych w stosunku co do swoich pracowników,

2)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wobec:

  • ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonych prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonych będącym duchownymi,
  • osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonych podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Na jaki dzień określa się liczbę osób ubezpieczonych przez pracodawcę?

 

Liczbę ubezpieczonych, ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Kiedy pracodawca wypłaca L4?

Pracodawcy wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów. Jeżeli płatnik składek nie wypłacił zasiłku w terminie, jest on obowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kiedy ZUS wypłaca L4?

ZUS ma obowiązek wypłacić zasiłek nie później  niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność konieczne jest potwierdzenie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu, w którym powstała niezdolność do pracy. Przedsiębiorcy muszą mieć na względzie, iż 30 dniowy termin liczony jest nie od momentu złożenia L4 w ZUS, a  dopiero od chwili złożenia dokumentów za miesiąc w którym powstała niezdolność do pracy. ZUS musi bowiem zweryfikować, czy przedsiębiorca opłacił składki w terminie, a tym samym czy podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w dniu powstania niezdolności do pracy. Ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie.

Przykład:

Jeżeli przedsiębiorca chorował w dniach od 10-15 września 2020 r., termin na wypłatę zasiłku upłynie w terminie 30 dni od dnia którego stała się wymagalna składka za miesiąc wrzesień tj. od dnia 10/15 października 2020 r.

Powyższe oznacza, że ZUS pozostawał będzie w zwłoce z zapłatą zasiłków dopiero po połowie listopada 2020r.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close