Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSZasiłkiZwrot kwot do ZUS

Zwrot zasiłku opiekuńczego z uwagi na pracę w weekendy.

ZUS coraz częściej weryfikuje prawidłowość wypłaty świadczeń pobranych w okresie pandemii koronawirusa (tj. w latach 2020-2021). Dla przypomnienia, właśnie w tych okresach wypłacany był tzw. specjalny zasiłek opiekuńczy (w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli). Na tamten moment niejasne było w jakich dniach rodzic powinien przebywać na zasiłku opiekuńczym, czy tylko w dni powszednie, czy też przez cały tydzień. Większość osób korzystała z zasiłku opiekuńczego nieprzerwanie (wraz z weekendami).

Liczni rodzice w dni powszednie sprawowali osobistą opieka nad dziećmi, natomiast niejednokrotnie rodzice próbowali zreperować budżet domowy w weekend, podczas obecności drugiego z nich.

W tym momencie ZUS w licznych decyzjach o odmowie prawa do zasiłku opiekuńczego oraz zobowiązujących do zwrotu pobranego zasiłku opiekuńczego jako nienależnie pobranego, wskazuje, iż z uwagi na ciągłość przebywania na zasiłku opiekuńczym i podejmowanie pracy w weekendy, naruszone zostały przepisy stanowiące o prawidłowości korzystania z zasiłku.

Czy ZUS ma rację?

Oczywiście że nie!

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której dziecko uczęszcza.

Z mocy zaś art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Stosownie do art. 35 ust. 2 tej ustawy powyższy przepis stosuje się odpowiednio do zasiłku opiekuńczego.

Istotą prawa do zasiłku chorobowego w nieprzerwanym okresie jest bowiem ciągła niezdolność do pracy potwierdzona zwolnieniem lekarskim. Świadczenie pracy w jakimkolwiek dniu tego zwolnienia powoduje utratę prawa do zasiłku przyznanego za cały okres tego zwolnienia, co słusznie akcentował apelujący. Oznacza to bowiem nadużycie prawa do tego świadczenia, skoro pewnego dnia ubezpieczony jako osoba uchodząca za niezdolną do pracy świadczy pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem.

Całkowicie odmiennie wygląda sytuacja w przypadku prawa do zasiłku opiekuńczego. Z istoty rzeczy nie zakłada on ciągłego zwolnienia od wykonywania pracy, bowiem opieka nad dzieckiem osoby uprawnionej do niego nie musi być nieprzerwana. Co więcej – biorąc pod uwagę model normalnie funkcjonującej rodziny należy założyć, że najczęściej w tygodniu matka korzysta ze zwolnienia od pracy, bo musi opiekować się osobiście dzieckiem w wieku do lat 8. Natomiast w czasie weekendu opiekę tę przejmuje ojciec, by matka mogła wówczas świadczyć pracę zarobkową.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close