Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Przyczyny odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS.

Śmiało mogę powiedzieć, iż moja kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu odwołań i reprezentacji klientów przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących decyzji o odmowie prawa do zasiłku chorobowego.

Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS może wynikać z różnych przyczyn. Do najczęściej praktykowanych należą:

  1. Brak zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: aby otrzymać zasiłek chorobowy, musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu w czasie powstania niezdolności do pracy. Jeśli nie spełniasz tych warunków, ZUS może odmówić wypłaty zasiłku.
  2. Brak odpowiedniego okresu karencji podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Dla nabycia prawa do zasiłku oprócz podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, konieczne jest posiadanie odpowiedniego okresu podlegania pod to ubezpieczenie. Okres taki wynosi 30 dni w przypadku podlegania pod obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe (umowa o pracę) i 90 dni w razie podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (własna działalność gospodarcza, umowa zlecenie).
  3. Niedopełnienie formalności: ZUS może odmówić wypłaty zasiłku w przypadku niedopełnienia określonych formalności, takich jak dostarczenie wymaganych dokumentów czy wypełnienie odpowiednich formularzy. Najczęstsze przyczyny problemów wiążą się z niedoręczeniem przez ZUS zaświadczenia Z-3b przez pracodawcę.
  4. Brak zgody na kontrolne badania lekarskie: zdarza się, że ZUS wszczyna kontrolę prawidłowości przebywania na zasiłku chorobowym, w tym celu organ rentowy może zażądać dodatkowych badań lekarskich w celu potwierdzenia potrzeby zwolnienia chorobowego. Jeśli odmówisz udziału w tych badaniach lub nie przedstawisz się na nie, może to być powodem odmowy zasiłku.
  5. Wykorzystanie przysługującego okresu zasiłkowego: jeżeli w ciągu roku chorowałeś kilkukrotnie, ZUS może ustalić, iż wyczerpany został okres zasiłkowy, który wynosi 182 dni, wyjątkiem są kobiety w ciąży, które mogą łącznie chorować przez 270 dni w roku.

Jeżeli przyczyna odmowy prawa do zasiłku chorobowego nie jest dla ciebie w sposób dostateczny zrozumiała w celu uzyskania informacji na temat konkretnych powodów odmowy oraz ewentualnych kroków do podjęcia w celu rozwiązania problemu zalecam skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close