Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Praca w warunkach szczególnych wykonywana po 31 grudnia 2008r.

We wpisie pt: https://wbrewzus.pl/jeden-dzien-czy-jeden-miesiac-pracy-po-31-grudnia-2008-r-emerytura-pomostowa/​ informowałam o zagadnieniu analizowanym przez Sąd Najwyższy, w zakresie ustalenia, czy wystarczającym jest udowodnienie jednego dnia pracy wykonywanej w szczególnych warunkach po dniu 1 stycznia 2008r., czy też konieczne jest wykazanie że pracownik świadczył taką pracę stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres przynajmniej jednego miesiąca.

Sąd Najwyższy w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: III UZS 2/22 zajął się analizą zagadnienia prawnego:

“Czy dla spełnienia przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1924 ze zm.) konieczne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. przez okres przynajmniej miesiąca?”

Z uwagi na doniosłe znaczenie rozstrzygnięcia cytowanego zagadnienia sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia powiększonemu składkowi Sądu Najwyższego.

Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2022 r., orzeczono iż:

​Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca (art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1924 ze zm.).

Treść uchwały napawa optymizmem, zaprezentowane podejście do sprawy daje szanse na poszerzenie katalogu osób, które uprawnione są do nabycia prawa do emerytury pomostowej.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close