Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSZasiłkiZwrot kwot do ZUS

Nie otrzymałaś zasiłku opiekuńczego? Spodziewaj się kontroli.

Na moim blogu już wielokrotnie poruszałam tematykę dodatkowego zasiłku opiekuńczego, m.in. we wpisach:

Koniec z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców dzieci do lat 8 

ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom społecznym? Nie otrzymasz dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Decyzja o odmowie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z uwagi na nieopłacenie składki za marzec

Co można robić na dodatkowym zasiłku opiekuńczym?

Mój telefon urywa się w ostatnim czasie, z uwagi na pytania klientek kiedy otrzymam zasiłek opiekuńczy za marzec?”.

ZUS ma przecież 30 dni na wypłatę zasiłku. Prawdą jest, że inaczej liczony jest termin do wypłaty zasiłku dla pracownika (30 dni od złożenia dokumentów), a inny – dłuższy – dla osób prowadzących działalność gospodarczą (30 dni od upływu terminu zapłaty składki za miesiąc w którym powstało prawo do zasiłku). Przyjmując nawet najdłuższy czas w którym ZUS zobowiązany był do wydania decyzji w przedmiocie dodatkowego zasiłku opiekuńczego – minął on w dniu 15 maja 2020r., w stosunku co do zasiłków za marzec.

Przyczynę zwłoki uzasadniałam ogromną ilością wniosków, które otrzymał ZUS i brakami kadrowymi. Niestety okazało się, że w wielu przypadkach powód zwłoki w działaniu ZUS jest zupełnie inny!

W tym tygodniu moje klientki zaczęły otrzymywać zawiadomienia o wszczęciu kontroli dotyczącej ustalenia uprawnień do zasiłku opiekuńczego.

Treść zawiadomienia brzmi:

“Prosimy o dostarczenie informacji niezbędnych do zakończenia ustalenia uprawnień do zasiłku opiekuńczego za wnioskowane okresy, tj.:

 1. w związku z zamknięciem której placówki sprawuje Pani opiekę nad dziećmi? (żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła);
 2. zaświadczenia z zakładu pracy małżonka potwierdzającego obecność w pracy w w/w okresach. Jeżeli ojciec dziecka w ww. okresie ojciec dziecka nie był obecny w pracy, prosimy o wyszczególnienie dnia ze wskazaniem przyczyny nieobecności.
  Dalej ZUS zakreśla termin na udzielenie odpowiedzi oraz jej formę (ustnie w placówce lub pisemnie).
  Ponadto ZUS informuje:
  • “Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych, co do prawidłowości wykorzystania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem”.

No i zaczęło się…

Kontrola ZUS może potrwać nawet kilka miesięcy. Po pierwsze ZUS najprawdopodobniej roześle pisma do przedszkoli, żłobków, szkół … , celem weryfikacji prawidłowości odpowiedzi na pytanie nr 1. Instytucje oświatowe będą zobowiązane w zakreślonym przez ZUS terminie udzielić odpowiedzi na zadane pytania i przesłać je do ZUS. Takie działania zakładam w wersji bezproblemowej.

Wersja problemowa może natomiast polegać na konstruowaniu kolejnych pytań i odpowiedzi, w razie gdy dla przykładu:

 • ojciec jest zatrudniony na część etatu;
 • ojciec prowadzi własną firmę;
 • ojciec pracuje na umowie cywilnoprawnej;
 • ojciec dziecka pracuje zagranicą

W takim przypadku zasiłek możliwy będzie do otrzymania po wakacjach albo po wygranym procesie sądowym.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

 1. Co w sytuacji gdy ojciec dziecka w tym czasie przebywał w domu, bo był na zwolnieniu chorobowym? Czy ZUS w takiej sytuacji może podważyć prawo do zasiłku opiekuńczego dla matki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close