Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUS

Zasiłek z ZUS bez decyzji Sanepidu.

O zasiłkach z ZUS podczas odbywania kwarantanny pisałam już we wpisie pt: Zasiłek z ZUS na kwarantannie.

Dla przypomnienia  – za okres odbywania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy. Płatnikiem składek będzie albo pracodawca (w firmach zatrudniających poniżej 20 pracowników) albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników lub wobec osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą).

Podstawą do wypłaty zasiłku do dnia dzisiejszego jest decyzja wydana przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Brak decyzji Inspektora Sanitarnego pomimo uzyskania pozytywnego testu na koronawirusa lub powiadomienia, że w żłobku/przedszkolu/szkole stwierdzono zakażenie to niestety codzienność. Decyzja o objęciu kwarantanną otrzymać możesz pocztą na wiele dni po formalnym jej zakończeniu. Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji. Należy jednak pamiętać, aby wcześniej powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy.

Brak kontaktu ze strony SANEPIDU stwarza problemy. Pracodawcy nie otrzymują formalnego potwierdzenia przyczyn usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a przedsiębiorcy zwłaszcza Ci niezatrudniający pracowników pozbawieni są możliwości zarobkowania bez jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu.

Wychodząc na przeciw nawarstwiającym się problemom ustawodawca stara się wyjść im na przeciw. W komunikacie zamieszczonym na stronach ZUS, zawarto informacje o planowanych zmianach w prawie, które umożliwią przyznanie zasiłków bez konieczności dostarczania do ZUS decyzji o objęciu kwarantanną lub izolacją.

ZUS ma samodzielnie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek.

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Wkrótce – zamiast decyzji – ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Zgodnie z komunikatem ZUS:

Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close