Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Dlaczego ZUS odmawia prawa do zasiłków?

Sprawy dotyczące odwołań od decyzji ZUS w przedmiocie odmowy prawa do zasiłku chorobowego/macierzyńskiego/opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego należą do jednej z najliczniej praktykowanych w mojej kancelarii. Przyczyn odmowy prawa do zasiłku może być wiele, niemniej jednak jestem w stanie wyodrębnić kilka najczęściej powielanych grup.

  1. Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym: ZUS ma prawo odmówić prawa do zasiłku jeżeli uzna, iż tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym w tym ubezpieczeniu chorobowemu jest pozorny. W sytuacji, gdy pomiędzy powstaniem tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym w tym dobrowolnym ubezpieczeniom chorobowym, a wystąpieniem ryzyka ubezpieczeniowego (powstaniem niezdolności do pracy) upływa krótki okres czasu np. kilka miesięcy, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż ZUS wyda decyzję o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji odmówi prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Więcej o tym temacie traktują wpisy: Jak udowodnić, że umowa o pracę nie była pozorna? – Wbrew ZUS – Odwołanie od decyzji ZUS, renty, emerytury, kancelaria zus kraków – Kinga Matyasik-Ochlust oraz Fikcyjność prowadzenia działalności gospodarczej – zwrot nienależnie pobranych zasiłków . – Wbrew ZUS – Odwołanie od decyzji ZUS, renty, emerytury, kancelaria zus kraków – Kinga Matyasik-Ochlust
  2. Istnienie innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobowym po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. Co do zasady prawo do zasiłku chorobowego przysługuje osobie, której niezdolność do pracy powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (np. w okresie zatrudnienia), nierzadkie są również sytuacje, gdy niezdolność do pracy powstanie w okresie trwania zatrudnienia lecz będzie trwała również po jego ustaniu, lub niezdolność do pracy powstanie w terminie 14 dni od chwili ustania tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. W takim przypadku zasiłek chorobowy będzie przysługiwał lecz z pewnymi wyjątkami. Istnieją przypadki w których zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu ubezpieczeń chorobowych. Zasiłku chorobowego nie otrzyma osoba, która:
  • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • kontynuuje po ustaniu ubezpieczenia działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową, stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo bądź dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

więcej w tej tematyce: Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – dla kogo i na jakich zasadach. – Wbrew ZUS – Odwołanie od decyzji ZUS, renty, emerytury, kancelaria zus kraków – Kinga Matyasik-Ochlust

3. Brak odpowiedniego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym. 

Dla nabycia prawa do zasiłku chorobowego konieczne jest posiadanie odpowiedniego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Okres taki wynosi 30 dni dla ubezpieczeń obowiązkowych (pracownicy) oraz 90 dni dla ubezpieczeń dobrowolnych (osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zleceniobiorcy). Zupełnie inaczej jest z okresem wyczekiwania niezbędnym do nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego. Prawo do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego możliwe jest już w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

ZUS w decyzjach o odmowie prawa do zasiłku często interpretuje przepisy w sposób zawężający, niekorzystny dla osób ubezpieczonych, dlatego celem ustalenia szans na zmianę decyzji ZUS w przedmiocie odmowy prawa do zasiłku zalecam dokładne zapoznanie się z przepisami, ich wykładnią i obowiązującym orzecznictwem sądów w podobnych sprawach. W przypadku odmowy prawa do zasiłku zawsze istnieje możliwość składania odwołania od decyzji ZUS. Warto w takiej sytuacji skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw ZUS, który oceni ryzyko procesu.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close