Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSKoronawirus a ZUS

Wygrane w sprawach o pozorność zatrudnienia w związku z subwencją PFR.

We wpisie pt: Subwencja z PFR – pozorna umowa o pracę opisywałam falę kontroli ZUS przeprowadzanych na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju, dotyczących wstecznego zgłaszania do ubezpieczeń, w sytuacji w której przedsiębiorstwo skorzystało z subwencji udzielanej wedle ilości zgłoszonych do ubezpieczeń pracowników. PFR zauważył bowiem tendencję do korygowania przez przedsiębiorców liczby zatrudnionych osób, co wpływać miało na uzyskanie lub zwiększenie kwot subwencji.

Takie działanie wręcz zmusiło ZUS do licznych kontroli, niestety ZUS zaczął traktować wszystkich jednakowo zakładając, iż każde później zgłoszone zatrudnienie było fikcyjne. Takie podejście jest oczywiści błędne, ponieważ samo zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych po ustawowym terminie w sytuacji, kiedy umowa rzeczywiście była wykonywana nie może przesądzać o nieważności zawartej umowy.

W mojej kancelarii gościłam dotychczas kilkudziesięciu klientów dotkniętych takim problemem, część spraw nie nadawała się do obrony i dlatego odmawiałam podjęcia się ich prowadzenia. Jednak w sprawach w których moja kancelaria sporządziła odwołanie i podjęła się reprezentacji przed Sądem doczekałam się już szeregu korzystnych wyroków Sądów Okręgowych.

W prowadzonej przez moją kancelarię sprawie, Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie prowadzonej orzekł, iż:

W rozpoznawanej sprawie brak jest zatem podstaw do kwestionowania przez organ rentowy czynności związanych z zawarciem przez ubezpieczonych umów o pracę i faktycznym wykonywaniem obowiązków pracowniczych w spornym okresie. Ubezpieczeni faktycznie wykonywali pracę i realizowali swe obowiązki pracownicze w ramach nawiązanego stosunku pracy, stanowiącego tytuł ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie, należy podkreślić, że korzystanie przez Spółkę z dedykowanej, rządowej pomocy przedsiębiorcom, nie stanowi uzasadnienia dla niezatrudniania pracowników skoro jest to potrzebne, aby uzyskać przychód. Jedno zdarzenie nie wyklucza sensu drugiego. Należy też podkreślić, że zawarte kontrakty z przedsiębiorcami przez Spółkę stanowiły źródło dochodu i dawały zysk, który niewątpliwie pozwalał na zatrudnianie pracowników. Podejmowane czynności przy zawartych kontraktach były pracochłonne i wymagały udziału pracowników, w związku z tym zatrudnienie ubezpieczonych było produktywne i efektywne.

Systematycznie otrzymywane rozstrzygnięcia dają wyraz racjonalnemu podejściu sądów do tematyki pozorności umów o pracę w związku z otrzymanymi subwencjami z PFR.

Zobacz również: https://wbrewzus.pl/pozorna-umowa-o-prace-jak-skutecznie-napisac-odwolanie/

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close