Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUS

Brak PKD, a tarcza antykryzysowa

Obecnie jednym z „najgorętszych” tematów w kontekście przepisów tarcz antykryzysowych i sporów przeciwko ZUS jest brak odpowiedniego PKD w rejestrze a zwolnienia ze składek ZUS i świadczenia postojowe, o czym pisaliśmy już na naszym blogu kilka miesięcy temu we wpisie pt. ZUS odmawia zwolnień ze składek ze względu na brak dominującego PKD (Tarcza Antykryzysowa) oraz PKD świadczenie postojowe – korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

Dzisiejszy wpis jest już naszym trzecim wpisem w temacie i spowodowany jest tym, że ilość negatywnych decyzji wydawana przez ZUS w przedmiotowych sprawach jest przerażająca! Na szczęście orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które rozstrzygają w sprawach zwolnień z obowiązku opłacania składek jak również Sądów powszechnych, które rozstrzygają w sprawach odmowy przyznania świadczeń postojowych zmierza w bardzo korzystnym kierunku dla przedsiębiorców.

Tak jak już pisaliśmy we wcześniejszych wpisach celem tarcz antykryzysowych było przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, związanymi przede wszystkim z okresowo wprowadzanymi na obszarze RP ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w trakcie pandemii. Z uwagi na cel ustawy, organy powinny dążyć do udzielania pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy rzeczywiście, a nie tylko formalnie spełniają kryteria do uzyskania pomocy, co niestety nie ma miejsca obecnie i powoduje konieczność odwoływania się od negatywnych decyzji ZUS.

W naszej ocenie każdy przedsiębiorca, który otrzymał odmowną decyzje w przedmiocie zwolnienia ze składek ZUS lub w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia postojowego z uwagi na brak kodu PKD w odpowiednim rejestrze powinien odwołać się od negatywnej decyzji ZUS.

Dlaczego?

Sądy przyjmują, iż w sytuacji rozbieżności pomiędzy kodem PKD zawartym w REGON czy KRS, a faktycznie wykonywaną działalnością, organ pierwszeństwo powinien przyznać rzeczywiście wykonywanej działalności ( wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 25 marca 2021 r., I SA/Rz 189/21oraz z dnia 8 kwietnia 2021 r., I SA/Rz 202/21, WSA w Szczecinie z dnia 18 lutego 2021 r., I SA/Sz 955/20, a także WSA w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2021 r., I SA/Bk 140/21 oraz z dnia 5 maja 2021 r., I SA/Bk 171/21)

Podkreśla się, że organ nie może bezkrytycznie przyjmować danych statystycznych zawartych w rejestrze REGON, co do uwidocznionego w nim rodzaju przeważającej działalności gospodarczej prowadzonej przez płatnika na konkretny dzień. Istotne jest bowiem ustalenie, jaką przeważającą działalność gospodarczą (według PKD) przedsiębiorca faktycznie prowadził w tym dniu, a nie jaki rodzaj przeważającej działalności figurował w rejestrze.

W odwołaniu od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania świadczenia postojowego czy też we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w przedmiocie zwolnienia z obowiązku opłacania składek niezbędnym będzie przedłożenie dowodów, które potwierdzą, iż faktycznie wykonywaną działalnością przez przedsiębiorcę jest działalność oznaczona odpowiednim kodem PKD w rozporządzeniu. Jako dowody można wykorzystać np. umowy, raporty kasowe, faktury czy zeznania świadków.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close