Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta z tytułu niezdolności do pracy

Czy ZUS może odebrać rentę przyznaną na stałe?

Mogłoby się wydawać, iż przyznanie renty na stałe oznacza, że nigdy nie otrzymamy od ZUS decyzji, w której ten pozbawi Nas do niej prawa.

Niestety rzeczywistość jest inna.

Organ rentowy jest w pełni uprawniony do powołania Komisji Lekarskiej ZUS i ponownego zbadania stanu zdrowia Ubezpieczonego, jak też wstrzymania wypłaty renty przyznanej na stałe.

Dlaczego? Bowiem w polskim systemie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy nie jest znana instytucja renty dożywotniej, to jest prawa do renty niezależącego od zmiany okoliczności istniejących w chwili jej przyznania, nie można więc twierdzić ani o swoistej niewzruszalności prawa do renty, ani o niepoddawaniu tego prawa jakiejkolwiek weryfikacji.

Podstawę prawną upoważniająca organ rentowy do dokonywania weryfikacji świadczeń uzależnionych od ustalenia niezdolności do pracy stanowi przepis art. 107 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jego treścią prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy oraz wysokość tych świadczeń ulega zmianie, jeżeli w wyniku badania lekarskiego, przeprowadzonego na wniosek lub z urzędu, ustalono zmianę stopnia niezdolności do pracy, brak tej niezdolności lub jej ponowne powstanie. Oznacza to, że dopuszczalne jest przeprowadzanie badania lekarskiego na wniosek lub z urzędu w celu ustalenia zmiany stopnia niezdolności do pracy, braku tej niezdolności lub jej ponownego powstania.

Nawet długotrwałe pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nie wyklucza negatywnego zweryfikowania takicch uprawnień rentowych, które były ustalone “na stałe”, wskutek zmian w stanie zdrowia wymaganych do utrzymania uprawnień rentowych lub dalszego ustalenia prawa do renty.

Oczywiście weryfikacja uprawnień i wydanie decyzji, w której ZUS odmówił prawa do renty za dalszy okres nie oznacza, iż taka decyzja jest prawidłowa i trzeba się z nią zgodzić.

Od decyzji można złożyć odwołanie, które zainicjuje proces sądowy, gdzie kwestie niezdolności ocenią biegli sądowi.

Niejednokrotnie udało się Nam wygrać sprawy dla Naszych klientów, pomimo pozbawienia ich renty przez ZUS.

Zastanawiasz się nad złożeniem odwołania od decyzji o odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy?

Chcesz złożyć zarzuty do opinii biegłego sądowego w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

ZUS złożyć apelację do wyroku o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy?

Szukasz pomocy prawnika specjalizującego się w prowadzeniu spraw ZUS?

  • skorzystaj z zakładki porady on-line.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Niech Nikt nie zapomina, że CAŁY CZAS mamy w Polsce stan zagrożenia COVID – 19 (aktualnie nazywa się to stanem
    zagrożenia epidemicznego). A tym samym sprawę rent reguluje ustawa anty – COVID-19 / Tarcza kryzysowa. JEŻELI CHODZI O PRZEDŁUŻENIE ŚWIADCZENIA, TO NASTĘPUJE ONO Z URZĘDU, ALE NA WNIOSEK ZŁOŻONY PRZED ZAKOŃCZENIEM AKTUALNEGO PRAWA DO RENTY. Dokładnie rozstrzyga to art. art. 15 zc tej ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close