Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Pisemne interpretacje ZUS

Często zdarzają się sytuacje w których różne odziały ZUS w skrajnie odmienny sposób podchodzą do wykładni przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Problematyczne tematy dotyczą m.in:

 • spraw dotyczących podstaw wymiaru składek lub zasiłków;
 • przedawnienia należności względem ZUS;
 • podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym w szczególności podlegania ubezpieczeniu chorobowemu;
 • zbiegu tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym;
 • okresów zasiłkowych;
 • przesłanek przejścia na emeryturę, rentę, świadczenia przedemerytalne
 • zasad obliczania składek na ubezpieczenie;

Najskuteczniejszym sposobem na zażegnanie kłopotów w przyszłości jest złożenie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów.

Podstawą prawną do wydania interpretacji indywidualnych jest art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Interpretacje mogą obejmować tylko stany przyszłe! Nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Zakładu.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji to:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • podmioty posiadające zdolność prawną.

Jakie Oddziały ZUS rozpatrują wnioski o wydanie pisemnych interpretacji?

 

Wnioski rozpatrują dwa oddziały ZUS:

Dla podmiotów z Białegostoku, Bydgoszczy, Elbląg, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, Łodzi I, Olsztyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Piły, Płocka, Poznania I, Poznania II, Siedlec, Słupska, Szczecina, Torunia, Warszawy I, Warszawy II, Warszawy III, Zielonej Góry

 • właściwym organem do wydania pisemnej interpretacji jest ZUS w Gdańsku.

Dla podmiotów posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Bielsku – Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu

 • właściwym organem do wydania pisemnej interpretacji jest ZUS w Lublinie.

Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem PUE lub pocztą. Koszt złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów ZUS to kwota 40 zł.

Pamiętajmy, że w wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów powinien zawierać nasze własne rozwiązanie.

ZUS w wydanej interpretacji może nasze stanowisko uznać za prawidłowe albo nieprawidłowe.

UWAGA!

Jeżeli ZUS nie wyda interpretacji w tym terminie, to w 31 dniu  stanowisko przedstawione we wniosku uznaje się za prawidłowe.

Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie wnoszone za pośrednictwem ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Czas na złożenie odwołania wynosi jeden miesiąc od momentu otrzymania decyzji ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close