Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznym

Czy podczas procesu przeciwko ZUS podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Wczoraj przeglądając facebookowe grupy, gdzie osoby wymieniają się informacjami z dzieciny HR i ZUS odnalazłam temat, który wzbudzał duże zainteresowanie.

Sytuacja dotyczy osoby, która po 182 dniach zasiłku chorobowego otrzymała negatywną decyzję w przedmiocie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Pani złożyła odwołanie od decyzji ZUS i w tym momencie oczekuje na podjęcie pierwszych czynności przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Niemałe zdziwienie wywołała u niej informacja uzyskana w przychodni, iż świeci na czerwono w systemie NFZ. Oznacza to, iż nie jest ubezpieczona zdrowotnie. Zainteresowana próbowała uzyskać bliższych informacji na infoliniach ZUS i NFZ, niestety nikt nie był w stanie wskazać dlaczego jej ubezpieczenie wygasło.

Odpowiedzi na forum serwowane przez księgowych były jednoznaczne. Wszyscy zgodnie wskazywali, iż podczas trwania procesu ubezpieczenie zdrowotne jest aktywne. Nikt nie potrafił wskazać jednak podstawy prawnej takiego stanowiska.

Podobne sytuacje spotykają wielu moich klientów, tak więc nauczona doświadczeniem jestem w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Zasadą jest, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do świadczeń zdrowotnych wiąże się ze stosunkiem ubezpieczenia zdrowotnego, tj. objęcia obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jednakże prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje również innym osobom, niż ubezpieczeni w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz osobom nieubezpieczonym.

Zgodnie z art. 67 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej:

“Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń”. 

Z powyższego wynika jednoznacznie, że osoby które walczą w sądzie o prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy – z mocy ustawy są dalej objęte ubezpieczeniem zdrowotnym przez cały okres procesu.

Co w takim razie z osobami, które walczą w sądzie o przyznanie świadczeń rehabilitacyjnych?

Niestety redagując ustawę o ubezpieczeniach zdrowotnych ustawodawca zapomniał o osobach ubiegających się o świadczenia rehabilitacyjne. Osoby które otrzymały decyzję w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jedyną szansą na objęcie takim ubezpieczeniem podczas trwania procesu jest zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego członka swojej rodziny lub rejestracja u Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

W jaki sposób osoba, która dochodzi w sądzie prawa do przyznania emerytury lub renty może pozyskać poświadczenie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Zasadą jest, że realizacja prawa do świadczeń zdrowotnych jest odformalizowana. W celu potwierdzenia prawa do świadczeń nie jest bowiem wymagane wydanie decyzji administracyjnej, lecz sporządza się kartę ubezpieczenia. Tak jest w przypadku świadczeń przysługujących ubezpieczonym. Natomiast wobec osób innych niż ubezpieczone – wystarczy wydane przez ZUS zaświadczenie. Należy pamiętać, iż ZUS wyda zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu dopiero po dostarczeniu dowodu złożenia odwołania od decyzji o odmowie prawa do renty lub emerytury.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. A co z kwestią opłat z art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przykładowo – Panu X odmówiono prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, odwołał się od tej decyzji i wobec tego ma prawo do świadczeń zdrowotnych bezpłatnie. OK, jeśli to jest lekarz rodzinny czy inni lekarz gdzie leczenie jest ambulatoryjne, to ok .. a co jeśli Pan X trafi do szpitala? Same zabiegi nie będą płatne, ale są jeszcze koszty pobytu? Kto je pokrywa? Pozdrawiam, bardzo ciekawy blog.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close