Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura

Czy L4 jest zaliczane do pracy w szkodliwych warunkach?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w decyzjach dotyczących przyznania emerytur we wcześniejszym wieku, bardzo często odlicza od okresu pracy w warunkach szczególnych okresy w których pracownik przebywał na zwolnieniach lekarskich.

Czy taka praktyka ZUS jest prawidłowa?

TAK i NIE

Jeżeli starasz się o przyznanie emerytury pomostowej.

 

Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, macierzyńskie) nie podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze . Oznacza to, iż okresy przebywania na “L4” będą odjęte od stażu pracy uprawniającego do przyznania pomostówki.

Jeżeli starasz się o przyznanie rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych.

 

W związku z niejednolitą wykładnią sądów powszechnych w przedmiocie ustalenie czy okres przebywania na zwolnieniach lekarskich powinien zostać zrównany z wykonywaniem pracy w warunkach szkodliwych, Sąd Najwyższy podjął uchwałę z dnia 29 października 2020 r. sygn. akt: III UZP 3/20, odpowiadając na pytanie:

Czy przy ustalaniu prawa do rekompensaty na podstawie art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1924) należy z okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze wymaganym wymiarze co najmniej 15 lat wyłączyć okresy niewykonywania pracy, za które ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społeczego w razie choroby?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2020  sygn. akt: III UZP 3/20.

Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, warunkującego prawo do rekompensaty na podstawie art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1924), nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 53 ze zm.). 

 

Jeżeli starasz się o przyznanie emerytury wcześniejszej (art. 184 w zw. z art. 32 ustawy emerytalnej).

 

Tutaj z pomocą ubezpieczonym przyszedł Sąd Najwyższy, który w uchwale z 27 listopada 2003 r., III UZP 10/03, uznał, że:

„do okresu pracy w szczególnych warunkach wlicza się okresy zasiłku chorobowego w czasie trwania tego stosunku pracy, przypadające po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw”.

Jak wynika z zobrazowanych sytuacji – możliwość zaliczenia okresów przebywania na zwolnieniach lekarskich zależy od rodzaju uprawnienia o które starasz się przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close