Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategorii

Udział w zajęciach w trakcie trwania L4

W naszej zawodowej karierze przeprowadziliśmy setki postępowań dotyczących odmowy prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na wykonywanie pracy w czasie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem.

Doskonale wiemy, że aby nie narazić się na to, iż ZUS odmówi nam zasiłku chorobowego, najrozsądniejszym  wyjściem jest nie wykonywać żadnych czynności na L4 czy opiece, w tym również nie brać udziału w zajęciach.

Wiemy również, że rzeczywistość bywa inna i do naszej Kancelarii trafia szereg klientów, którzy to albo wystawili fakturę na L4 albo dokonali zakupu paliwa, itp.

Ostatnio do naszej Kancelarii trafiła Klientka, której ZUS odmówił prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na fakt, iż w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu ciąży uczestniczyła ona w wykładach.

Oczywiście od decyzji złożyliśmy w imieniu Klientki odwołanie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Przepis ten zawiera więc dwie przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego. W okolicznościach naszej sprawy chodziło o rozstrzygnięcie, czy nasza Klientka wykorzystywała zwolnienie niezgodnie z jego celem.

Przy ocenie zasadności wniesienia odwołania w sprawie naszej Klientki bardzo ważnym była odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie czy lekarz zalecił pacjentowi „leżeć” czy też określił, iż „chory może chodzić”.

Zalecenia lekarza, że “chory może chodzić”, oznacza, że chory nie musi bezwzględnie leżeć i może realizować czynności życiowe i aktywność społeczną w normalny sposób, w granicach zdrowego rozsądku i roztropności.

Orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby nie jest równoznaczne z orzeczeniem o niezdolności do pobierania nauki, dlatego też jeżeli uczestnictwo w zajęciach nie ma negatywnego wpływu na stan zdrowia i zwolnienie nie służyły uzyskaniu dodatkowego czasu na wykonywanie obowiązków związanych ze studiami, chory może uczestniczyć w zajęciach, niemniej jednak z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością w takiej sytuacji osoba, która uczestniczyła w zajęciach narazi się na proces sądowy w zakresie ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Odsyłamy również do zapoznania się z wpisem co można robić podczas L4?

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close