Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Niekorzystne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jak się odwołać?

We wcześniejszym wpisie omawiałam kwestię weryfikacji orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (https://wbrewzus.pl/weryfikacja-orzeczenia-o-stopniu-niepelnosprawnosci/), gdzie skupiłam się na przesłankach materialnych orzeczenia o stopniu o niepełnosprawności.

Dzisiaj skupię się na omówieniu przesłanek formalnych, czyli o tym jak powinno wyglądać odwołanie od orzeczenia powiatowego/wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w jakim terminie się je wnosi oraz do jakiego organu.

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w swej ogólnej postaci podpada pod wzór odwołania od decyzji ZUS, który jest już dostępny na niniejszej stronie internetowej (https://wbrewzus.pl/wzor-odwolania-od-decyzji-zus-wbrewzuspl.pdf).

Dla przypomnienia oprócz oznaczenia (wskazania) miejscowości, daty, organu (do którego wnosimy odwołanie i za pośrednictwem którego wnosimy odwołanie), odwołującego, organu, znaku pisma, wskazania skarżonej decyzji także zakresu zaskarżenia, należy wskazać czego się domagamy (zmiany orzeczenia w jakim zakresie), zasądzenia kosztów, dopuszczenia i przeprowadzenia powoływanych dowodów oraz wskazania uzasadnienia swojego stanowiska.

Specyfiką odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest wskazanie konkretnych punktów orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które kwestionujemy. Oceny zasadności stanowiska organu mogą zaś dokonać biegli lekarze sądowi, a co za tym idzie w samym odwołaniu konieczne jest zawnioskowanie o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych lekarzy specjalistów.

Jak już pisałam w poprzednim wpisie dotyczącym weryfikacji orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – do ustalania stopnia niepełnosprawności powołane zostały powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja. Od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w terminie 14 dni.

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego według miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej w terminie jednego miesiąca od otrzymania orzeczenia.

Oba zespoły są wyposażone w instytucje samokontroli, w razie uznacie całkowitej zasadności wniesionego odwołania organ administracyjny może samodzielnie zmienić orzeczenie zgodnie z żądaniem odwołania.

Postępowanie sądowe jest wolne od opłat, dlatego w razie występowania wątpliwości, co do prawidłowości ustalonego stopnia niepełnosprawności zalecam złożenie odwołania do Sądu. Podczas trwania procesu Sąd dopuści dowód z badania przez biegłego lekarza specjalistę, który w obiektywny sposób powinien zweryfikować treść wydanych orzeczeń.

Zobacz również: Jakie wsparcie przysługuje osobie niepełnosprawnej?

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close