Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura

Odwołanie od decyzji obniżającej emeryturę.

We wpisie pt: Polski Ład – Obniżenie wysokości emerytury. – Wbrew ZUS opisałam w jaki sposób “Polski Ład” wpłynie na wysokość emerytur. Dzisiejszy wpis dotyczył będzie strategii jaką należy podjąć w razie obniżenia wysokości świadczenia emerytalnego.

W jaki sposób odzyskać stratę?

W sytuacji, gdy w związku z wejściem w życie “Polskiego Ładu” emerytura została obniżona mamy różnorodne możliwości ubiegania się o należne nam świadczenie emerytalne, którego wysokość ma odzwierciedlać wysokość wpłaconych składek, a nie może być co roku zmieniana odgórnie przez ustawy. Na chwilę obecną zaleca się przede wszystkim uzyskanie od ZUS oficjalnych wyjaśnień dlaczego wypłacane świadczenie jest niższe, niż te deklarowane wcześniej. W przypadku uzyskania pisemnych wyjaśnień, a zwłaszcza, gdy organ rentowy wyda decyzję możliwe jest spieranie się z ZUS przed Sadem.

1. Uzyskanie wyjaśnień od ZUS

Podstawowym sposobem rozwiazywania konfliktów zawsze powinno być dążenie do polubownego załatwienia sprawy. Również w omawianej sprawie stosowne wydaje się zwrócenie do ZUS z pismem o dokładne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Organ rentowy w odpowiedzi na złożone pismo powinien dokładnie wskazać podstawę prawną obniżenia emerytury, a także wskazać możliwe do podjęcia kroki.
Aby uzyskać przydatną, wyczerpującą i trafną odpowiedź z ZUS konieczne jest złożenie równie szczegółowego pisma wzywającego ZUS do udzielenia informacji o powodach obniżenia emerytury. Jeżeli do organu rentowego wpłynie ogólne pismo zawierające jedynie proste pytanie o sporną różnicę w wypłacie emerytury ZUS zapewne prześle standardową odpowiedź, opartą na informacjach dostępnych w Internecie. Pismo kierowane do ZUS powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie prawne oraz celne pytania w zakresie przyczyny obniżenia świadczenia.

2. Odwołanie od decyzji ZUS

Jeżeli obniżenie wysokości uzyskanej emerytury zostało poprzedzone odpowiednią decyzją zawsze istnieje możliwość odwołania się do Sądu. Każda decyzja musi zawierać odpowiednie pouczenie wskazujące termin na złożenie odpowiedniego sprzeciwu.
Odwołanie kierowane jest zawsze do Sądu za pośrednictwem ZUS, który, jeśli uzna, że odwołanie jest prawidłowo uzasadnione to może bez kierowania sprawy do Sądu dokonać autokorekty. W przypadku, gdy uzasadnienie odwołania zostanie sporządzone niedbale to sprawa może trafić do Sądu, który może negatywnie rozpatrzyć sprawę.

W przypadku, gdy obniżenie wysokości uzyskanej emerytury nie zostało poprzedzone odpowiednią decyzją konieczne jest spowodowanie, aby ZUS wydał tego rodzaju decyzję. Najprostsze wydaje się zobowiązanie organu rentowego do ponownego obliczenia emerytury i jeżeli rozstrzygnięcie jest mniej korzystne, niż wcześniej wydana decyzja to uzyskujemy prawo do odwołania się do Sądu.

3. Inne sposoby ochrony swoich praw

W ostatnich dniach proponowano wiele różnych rozwiązań, wiele z nich będzie wiązało się z kosztownym i wieloletnim procesem.
W omawianej sprawie możliwa jest interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich, może on uzyskać odpowiednie wyjaśnienia od ZUS oraz Urzędów Skarbowych, a także podjąć dalsze czynności w celu odwrócenia negatywnych skutków reformy.
Możliwy jest również zbiorowy pozew przeciwko ZUS, który może skutkować wyrokiem na korzyść pokrzywdzonych osób, tak jak to miało miejsce w przypadku kobiet urodzonych w 1953 roku.
Na marginesie należy dodać, że istnieją też jeszcze bardziej skomplikowane formy “walki o swoje prawa”, chodzi przede wszystkim o interwencję Trybunału Konstytucyjnego lub dochodzenie swoich praw przed międzynarodowymi organami sprawiedliwości. Obie metody są bardzo kosztowne i długotrwałe.

Możliwa korekta

Po kilku dniach obowiązywania “Polskiego Ładu” rząd zorientował się, że istnieje wiele nieprawidłowości i niedokładnych rozwiązań, które wypaczają deklarowany cel ustawy. Emeryci obok nauczycieli i mundurowych oczekują na dostosowanie nieprzemyślanych przepisów do ich specyficznej sytuacji. Zapowiedziane rozwiązanie ma sprawić, że reforma ma stać się neutralna dla osób z emeryturą do 12.800 zł brutto.
Najprawdopodobniej niezależnie od działań naprawczych rządu pewna grupa emerytów cały czas będzie stratna na wejściu w życie “Polskiego Ładu”, dlatego też zalecamy śledzenie dalszych informacji o planowanych działań naprawczych prowadzonych przez rząd. Warto pamiętać, że nawet nieznaczna miesięczna obniżka emerytura w skali roku może prowadzić do zauważalnych strat finansowych.

W piątek 7 stycznia opublikowano pierwsze rozporządzenie, które w trybie natychmiastowym miało załatać powstałe luki. Niestety jest ono trudne do zastosowania, a co najważniejsze nie reguluje sytuacji emerytów pokrzywdzonych w wyniku podwyższenia składki zdrowotnej.
Proponowane rozwiązanie to przedłużenie terminów poboru i przekazania przez płatników zaliczek na podatek dochodowy. Jednak jego efekt będzie jedynie chwilowy, a w przyszłości może doprowadzić do konieczności dokonania przez emerytów dopłat przy rocznym rozliczeniu PIT.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby przywrócenie możliwości odliczenia od zapłaconego podatku składki zdrowotnej, ale to oznaczałoby wycofanie się rządu z głównych założeń kontrowersyjnej reformy.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close