Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUS

Odmowy wypłaty zasiłku przez zwolnienie z ZUS.

W związku z szalejącą w Polsce i na świecie pandemią COVID-19, szereg państw na bieżąco wprowadzało regulacje, które miały pomóc przedsiębiorcom, jak najbardziej zminimalizować negatywne skutki epidemii.

W Polsce wprowadzono kilka odsłon tarczy antykryzysowej, które m. in. dotyczyły zwolnień ze składek ZUS.

Niestety sprawdzają się nasze złe scenariusze zakładające, iż przepisy tworzone szybko i chaotycznie wprowadzą bałagan w systemie prawnym, doprowadzając do powstania szkód dla przedsiębiorców i nieokreślonej sytuacji prawnej.

Do Naszej Kancelarii, coraz częściej odzywają się Klienci, którzy „wypadli” z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, np. z powodu braku świadomości, iż w przypadku zadeklarowania maksymalnej podstawy wymiaru składek, zwolnienie ze składek dotyczy jedynie minimalnej podstawy wymiaru składek.

Częstym problemem w dużych firmach jest również sytuacja nieopłacenia 50% składek na ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020r. z uwagi na długoterminowe wyczekiwanie na otrzymanie decyzji w zakresie zwolnienia z części nieopłaconych składek za te miesiące.

W sytuacji, w której nie odniesiemy przepisów do nadzwyczajnej sytuacji, która miała miejsce w ostatnich miesiącach ZUS może mieć rację w stwierdzeniu, iż nieznajomość prawa szkodzi.

Przedstawiana przez ZUS argumentacja nie jest jednak trafna z uwagi na zaistniałe nadzwyczajne okoliczności, które dotykają nas w 2020r.

Co zrobić w sytuacji gdy ZUS stwierdza, iż odmawia prawa do świadczeń (zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) z uwagi na niepodleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

 

W razie wypadnięcia z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, skutkującego wydaniem przez ZUS decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w pierwszej kolejności należy złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Zaistniałe uchybienia należy argumentować niejasnym przekazem obowiązujących przepisów.

W przypadku odmowy przez ZUS wyrażenia zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, należy wnieść do ZUS wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu za sporny okres. Od decyzji o podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje bowiem prawo do wniesienia odwołania do Sądu Ubezpieczeń społecznych, który to w sposób obiektywny powinien ocenić przyczyny uchybienia w opłacie składek na ZUS oraz stopień zawinienia płatnika składek.

Przy wykładni przepisów ustawy o COVID-19 nie można stracić  z pola widzenia celu w jakim ustawa została wprowadzona, a mianowicie przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Wyciąganie przez ZUS tak dalece idących konsekwencji, jakimi jest m.in. „wyrzucenie” z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (np. kobiety w zaawansowanej ciąży), z pewnością nie realizuje celu, jakiemu miała służyć pomoc Państwa.  Dlatego też w tym przypadku jako przyczynę uzasadniającą wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie w Naszej ocenie można potraktować nieznajomość nieprecyzyjnych, szybko zmieniających się przepisów.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close