Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura Pomostowa

Jak wygląda sprawa o emeryturę pomostową / wcześniejszą / rekompensatę w sądzie?

W sprawach sądowych przeciwko ZUS większość osób które spotykam na korytarzach sądowych występuje bez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach ZUS). Dzisiejszy wpis ma na celu objaśnienie czego można spodziewać się w Sądzie po wniesieniu odwołania od decyzji ZUS.

Przez lata pracy w sporach z ZUSem nauczyłam się typować z dobrymi wynikami na jaki rodzaj sprawy sądowej wezwane zostały osoby, które oczekują przed salą rozpraw.

Jeżeli na korytarzu widzę młodą kobietę, czasem z wózkiem – wiem że ZUS zakwestionował jej umowę o pracę albo firmę. Osoby widocznie chore walczą z ZUS o przyznanie rent z ogólnego stanu zdrowia lub rent zawodowych. Bardzo młode – o przyznanie rent rodzinnych lub socjalnych. Jest jeszcze grupa osób którą łatwo rozpoznać – to kilku rozmawiających ze sobą Panów/Pań w okolicach 60 roku życia. W razie spotkania takiej większej gromady, wiem że odwołanie dotyczy ustalenia pracy w szczególnych warunkach / w szczególnym charakterze i tej właśnie grupie dedykuje dzisiejszy wpis.

Często widzę jak starzy znajomi próbują sobie wzajemnie pomóc w ustaleniu jakie prace wykonywał kolega, który walczy z ZUSem. Czasami, aż wyrywa mi się na usta, że pewne okoliczności o jakich opowiadają są nieistotne dla sprawy, a mogą spowodować oddalenie odwołania od decyzji ZUS. Zdarza się również, że po ogłoszeniu wyroku sam zainteresowany nie wie czy wygrał czy przegrał, ponieważ nie dosłyszał albo nie zrozumiał kazuistycznego języka jakim posługuje się sąd.

Czego spodziewać się na sali rozpraw w procesie przeciwko ZUS?

 

Jedną z częstszych przyczyn odmowy zaliczenia dotychczas wykonywanych prac do kategorii prac  w warunkach szczególnych są błędy formalne z świadectw pracy. Spodziewaj się więc, że Sąd Ubezpieczeń Społecznych jeszcze przed pierwszą rozprawą ściągnie do swoich akt zarchiwizowane akta osobowe dotyczące spornego okresu zatrudnienia. Na podstawie przedłożonych akt Sąd z łatwością będzie poruszał się po historii Twojego zatrudnienia i datach z nią związanych. Istotne jest żeby przed rozprawą przypomnieć sobie kluczowe daty związane z zatrudnieniem: datę przyjęcia do pracy, datę wyjazdu na budowę eksportową, datę przebywania na dłuższym urlopie zdrowotnych, bezpłatnym, datę zmiany stanowiska pracy itd.

Jakie pytania zada Sąd w procesie o emeryturę wcześniejszą, rekompensatę za pracę w warunkach szczególnych, emeryturę pomostową?

 

Pamiętaj, że praca w szczególnych warunkach to praca wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy stąd Sąd będzie badał jaki był charakter i wymiar wykonywanych obowiązków. Spodziewaj się pytań:

  • Czy poza pracą wymienioną w wykazie wykonywał Pan/Pani jakieś inne czynności?
  • Jaka była norma czasu pracy i ile faktycznie dziennie godzin praca była wykonywana?
  • Czy pracodawca delegował Panią/Pana do wykonywania innych prac?
  • Ile osób zatrudnionych było w tożsamym czasie na takim samym stanowisku pracy?
  • Czy zakład pracy dysponował wystarczającą liczbą sprzętu, zamówień aby każda z zatrudnionych osób stale i w pełnym wymiarze wykonywała prace wymienione w wykazie?

Pamiętaj, że jeśli pracowałeś przez 7 godzin dziennie w warunkach szczególnych, a przez jedną godzinę wykonywałeś czynności niezwiązane ze swoim stanowiskiem pracy i niewymienione w wykazie prac w warunkach szczególnych – Sąd nie przyzna Ci świadczenia

Sąd będzie chciał zapoznać się z całym ciągiem technologicznym wykonywanych przez Ciebie czynności, ponieważ to nie nazwa stanowiska pracy, a charakter wykonywanych czynności determinuje możliwość zaliczenia danej kategorii zatrudnienia do prac w szczególnym charakterze.

Pamiętaj, żeby przedstawić Sądowi wszystkie dowody, którymi dysponujesz. Dowodami takimi są zachowane dokumenty, ksera legitymacji ubezpieczeniowych, książaczek wojskowych, certyfikatów oraz zeznania świadków.

Jakich świadków powołać w sprawie o emeryturę?

 

Najlepszym świadkiem będzie osoba, która pracowała obok ciebie przez większą część czasu i bezpośrednio widziała jakie czynności wykonujesz. Świadkiem mogą osoby zatrudnione na takim samym lub innym stanowisku pracy. Doskonałym świadkiem jest kolega z pracy, który pracował na tym samym stanowisku i pobiera już emeryturę za pracę w warunkach szkodliwych. Takie zestawienie pokazuje sądu niekonsekwencje ZUSu.

Jak wykazać, że posiadałem odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowiska pracy w warunkach szczególnych?

 

Niektóre zawody wyszczególnione w wykazie prac w warunkach szkodliwych wymagały posiadania odpowiednich kwalifikacji. Przykładem jest praca kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony. Pamiętaj żeby przedstawić Sądowi, że uprawnienia do kierowania pojazdami zdobyłeś przed lub trakcie spornego zatrudnienia. Praca spawacza jest również pracą w warunkach szczególnych, jeżeli wykonywałeś taki zawód poszukaj swojej książeczki spawalniczej, z której wynikała będzie data zdobycia i poszerzania uprawnień spawalniczych. Ważne jest wykazanie, że wykonując prace w warunkach szkodliwych posiadałeś formalnie nadane uprawnienia.

Jakie są możliwości wydania wyroku przez Sąd Ubezpieczeń Społecznych?

 

Interesującą Cię sentencją orzeczenia jest zmiana decyzji poprzez przyznanie prawa do wnioskowanego świadczenia – wtedy proces zostaje wygrany. Oddalenie odwołanie kosztowało Cię będzie przegraną w sporze z ZUS?

Ile kosztuje proces z ZUS?

 

Postępowania sądowe z zakresu ubezpieczeń społecznych są zwolnione od opłat. Nie płacisz za rozprawy, nie odprowadzasz wpisu Sądowego. Jedyną konsekwencją przegranego procesu jest ewentualna zapłata 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnika ZUS.

Czy warto składać odwołanie od decyzji ZUS?

 

Oczywiście, jednakże pamiętaj że treść decyzji ZUS odmawiającą przyznania świadczeń zawsze warto skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw w ZUS, podczas jednego spotkania dowiesz się czy warto walczyć i jakie będzie dokładny schemat postępowania.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close