Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie rent stanowią znaczną część pracy naszych prawników w Kancelarii. Dlaczego tak się dzieje? Obecnie ZUS bardzo często odmawia przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy renty rodzinnej czy renty socjalnej, ale na szczęście świadomość społeczeństwa co do możliwości wygrania sprawy z ZUS jest coraz większa, dlatego też Ubezpieczeni decydują się rozpocząć z ZUS walkę o rentę przed Sądem, do czego i Państwa zachęcamy.

Zdajemy sobie sprawę, iż części z osób poszkodowanych przez ZUS nie stać na skorzystanie z usług profesjonalisty, dlatego w niniejszym wpisie podpowiemy Państwu jak sporządzić samodzielnie odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty.

Przed sporządzeniem odwołania ważnym jest sprawdzenie czy w sprawie został złożony sprzeciw od niekorzystnego orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS, jeżeli nie to w pierwszej kolejności trzeba będzie złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia takiego sprzeciwu o czym pisaliśmy we wpisie pt. przywrócenie terminy do złożenia sprzeciwu od orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS.

Brak sprzeciwu powoduje odrzucenie odwołania jeśli okoliczności w nim powoływane dotyczą okoliczności związanych ze stanem zdrowia.

W przypadku, gdy Ubezpieczony złożył sprzeciw podstawę decyzji stanowi orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS, od której można odwołać się do Sądu.

Czy istnieje szansa wygrać sprawę o rentę z ZUS?

Oczywiście, że tak! Dlatego zachęcamy Państwa do składania odwołań!

W jakim terminie sporządzić odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty?

Termin na wniesienie odwołania wynosi 1 miesiąc (nie 30 dni!) licząc od dnia następnego po dniu odebrania decyzji, dlatego też w sytuacji w której decyzja została odebrania w dniu 15 czerwca, termin na wniesienie odwołania upływa w dniu 15 lipca. Termin będzie zachowany jeśli w ostatnim w dniu jego upływu odwołanie zostanie złożone osobiście w ZUS lub przesłane listem poleconym na adres ZUS.

Gdzie wysłać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty?

Odwołanie od decyzji kieruje się do właściwego ze względu na adres zamieszkania Sądu Okręgowego za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał decyzje, a więc fizycznie należy je wysłać do ZUS. Dlaczego? Dlatego, że ZUS ma miesiąc na zmianę swojej decyzji w trybie samokontroli – w sytuacji, kiedy tego nie dokona ZUS jest zobowiązany przekazać sprawę do właściwego Sądu.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty?

1.     sąd do którego kierowane jest odwołanie;

2.     dane identyfikujące Odwołującego, czyli podanie imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu zamieszkania;

3.     dokładne oznaczenie zaskarżonej decyzji, tj. wskazanie jej numeru, daty w której została wydana oraz organu, który ją wydał;

4.     zarzuty i wnioski oraz ich uzasadnienie, a także wskazanie dowodów na poparcie naszych racji, tj. dowody z dokumentów, dowody z zeznań świadków, czy dowód z opinii biegłego odpowiedniej specjalności.

Jakie dowody powołać w odwołaniu od decyzji ZUS w sprawie renty?

Najważniejszym dowodem w tego typu sprawach są dowody z opinii biegłych sądowych. W sytuacji nie powołania biegłego Sąd winien uczynić to z urzędu, niemniej jednak zachęcamy do wskazania już w odwołaniu biegłych odpowiednich specjalności z uwzględnieniem stanu zdrowia. Kolejnym ważnym dowodem jest przesłanie dokumentacji medycznej, której nie ma w aktach ZUS, a która to pomoże biegłym w ocenie stanu zdrowia. Dodatkowo warto przedłożyć dokumenty dotyczące kwalifikacji Odwołującego się, bowiem okoliczność posiadanych kwalifikacji ma duże znaczenie w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Co do zasady za zbędne uważamy dowody osobowe w sprawach o renty, tj. z zeznań świadków oraz przesłuchania strony.

Co powinno zawierać uzasadnienie odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty?

Przepisy w tym zakresie nie stawiają szczególnych wymagań, niemniej jednak zachęcamy do opisania stanu zdrowia oraz dotychczasowej kariery zawodowej.

Ile kosztuje sprawa sądowa o rentę?

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są zwolnione od opłat sądowych, dlatego też złożenie odwołania nie jest obarczone żadną opłatą.

Wzór odwołania znajdą Państwo tutaj: https://wbrewzus.pl/wzor-odwolania-od-decyzji-zus-wbrewzuspl.pdf

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close