Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Świadczenie pielęgnacyjne

Autyzm. Orzeczenie o niepełnosprawności – punkty 7 i 8.

W czasie ostatnich tygodni napisaliśmy już kilkanaście odwołań dla rodziców dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, którzy po latach zostali pozbawieni świadczenia pielęgnacyjnego, albowiem Miejskie, Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności uznają, iż dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera nie wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

W naszej ocenie takie działania organów spowodowane są zmianą przepisów, które wejdą w życie od stycznia 2024 roku.

Podobna sytuacja miała już miejsce w historii, gdzie odnotowano gigantyczne wzrosty negowania należnych przywilejów przez zespoły orzekające, a był to rok 2014, kiedy to rodzice dzieci niepełnosprawnych okupując budynek Sejmu wywalczyli podwyżkę świadczeń dla rodziców, którzy zrezygnowali z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem.

Uważamy, że w żadnym zakresie nie można akceptować takich rozstrzygnięć i należy odwoływać od treści negatywnych orzeczeń organów się do Sądu.

Zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Zwrócić należy uwagę, że 6b ust. 3 pkt 7 cyt. wyżej ustawy stanowi, że poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w orzeczeniu Zespołu powinny być zawarte wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Art. 6b ust. 3 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych odnosi się do konieczności opieki, łącząc tę opiekę ze znacznie ograniczoną możliwością do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do 16 roku życia dokonuje się również na podstawie stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku. W oparciu o § 2 ust. 1 pkt. 5 ww. rozporządzenia – zespół autystyczny jest takim stanem chorobowym.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close