Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Wcześniejsza emerytura

Zaliczanie wojska do lat pracy w warunkach szczególnych po 31 grudnia 1975 roku.

 

Od chwili rozpoczęcia prowadzenia bloga dostałam od Państwa, co najmniej kilkadziesiąt wiadomości z pytaniami dotyczącymi zaliczania okresu służby wojskowej do lat pracy w warunkach szczególnych. Pytania są różne, ale najczęstszymi są:

„Czy do lat pracy w warunkach szczególnych zalicza się wojsko po 1975 roku?” oraz „Czy do lat pracy w warunkach szczególnych zalicza się wojsko po 1979 roku?”

 

Odpowiedź organu rentowego: NIE! i NIE!

Prawidłowa odpowiedź: TAK! i TAK!

 

Swoją przygodę z prawem ubezpieczeń społecznych rozpoczęłam niemalże 10 lat temu i od wtedy też walczę m.in. o przyznanie moim klientom emerytury w wieku obniżonym.

Przed laty walka ta bardzo często sprowadzała się do ustalenia, czy okres służby wojskowej winien być wliczony do lat pracy w warunkach szczególnych, co nie było tak oczywiste do dnia podjęcia przez 7 sędziów Sądu Najwyższego uchwały, w której to SN wskazał, że: „czas zasadniczej służby wojskowej odbytej w okresie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 44, poz. 220) zalicza się – na warunkach wynikających z tego przepisu – do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym (art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).”

 

Od tego czasu nie było większego problemu z zaliczaniem przez ZUS do stażu pracy okresu służby wojskowej, pod warunkiem, iż zostało się z niej zwolnionym do dnia 31 grudnia 1975 roku.

 

1 stycznia 1976 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, jednak Sąd Najwyższy rozważając kwestię okresu służby wojskowej wnioskodawcy przypadającego po 31 grudnia 1974 r. wskazał, że „nadal znaczenie ma art. 108 ustawy z 21.11.1967 r., który uległ wprawdzie zmianie od 1 stycznia 1975 r., jednak nie tak istotnej, aby powiedzieć, że nastąpiło przełamanie i ustawodawca chciał z tą datą znieść uprawnienie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej do zaliczenia jej do okresu zatrudnienia uprawniającego do wcześniejszej emerytury, jako okres pracy w szczególnych warunkach”. (wyrok z dnia 11 lutego 2014r. sygn. II UK 293/13).

 

Celem poznania uzasadnienia drugiej odpowiedzi zapraszam do lektury kolejnego wpisu: Zaliczanie wojska do lat pracy w warunkach szczególnych po 31 sierpnia 1979 roku.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close