Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Składki

ULGA NA START – na czym polega, kto i jak może z niej skorzystać?

Prowadzenie pozarolniczej działalności rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, niemniej ustawodawca przewidział ulgi w zakresie zwolnień z obowiązku opłacania składek, czy też zapłaty ich w niższej wysokości, jedną z nich jest tzw. ULGA NA START.

Czym jest ulga na start?

Ulga na start pozwala na nieopłacanie składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia przedsiębiorstwa. Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, warunkiem skorzystania z ulgi jest kumulatywne spełnienie warunków:

  • podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy lub w okresie 60 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wykonywanie takiej działalności,
  • nie wykonywania działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
  • brak posiadania statusu rolnika lub domownika rolnika,
  • brak zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych.

Jak skorzystać z ulgi na start?

Aby skorzystać z ulgi na start niezbędnym jest zgłoszenie się na formularzu ZUS ZZA w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 0540 XX.

Czy zgłoszenie z innym kodem, aniżeli 0540 XX lub po terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenie działalności pozbawia możliwości skorzystania z ulgi na start?

W ocenie ZUS tak, w naszej ocenie oraz sądów powszechnych nie, o czym szerzej piszemy we wpisach pt:

  1. Ulga na start zgłoszona po terminie
  2. Ulga na start, a zgłoszenie z błędnym kodem
Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close