Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Składki

WYGRANA SPRAWA Z ZUS – ULGA NA START I ZGŁOSZENIE Z BŁĘDNYM KODEM.

O uldze na start pisaliśmy już wielokrotnie na naszym blogu, a to:

1. Ulga na start, a zgłoszenie z błędnym kodem

2.Ulga na start zgłoszona po terminie.

3. Czy złożenie zgłoszenia po terminie uprawnia do korzystania z ulgi na start?

            W każdym z w ww. wpisów podkreślaliśmy, iż w przypadku, kiedy wolą Ubezpieczonego jest korzystanie z ulgi, popełnienie błędów takich jak zgłoszenie z błędnym kodem, zgłoszenie po terminie, czy zgłoszenie na nieprawidłowym formularzu nie powoduje ustania prawa do ulgi. W każdej podobnej sytuacji, zachęcamy naszych Klientów do składania odwołania, powołując się na konkretne argumenty i orzecznictwo w tym zakresie.

            Tak też było w przypadku naszej Klientki, która odwołała się od decyzji ZUS we Wrocławiu, dla której wygraliśmy sprawę przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu.

            Sąd uznał, iż „w sprawie kluczowym było ustalenie jaka była rzeczywista wola wnioskodawczyni. To ona bowiem przesądza czy ubezpieczona miała zamiar skorzystać z tzw. ulgi na start, czy też zamierzała opłacać wszystkie składki ubezpieczeniowe tj. na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne.

Zdaniem Sądu Okręgowego rezygnacja z tego uprawnienia musi być objęta świadomością oraz wolą ubezpieczonego, który z pełnym zrozumieniem i rozeznaniem sytuacji chce zrezygnować z ulgi. Podkreślić należy natomiast, iż bez wątpienia rezygnacja z takiego uprawnienia nie może nastąpić wskutek błędu, działania niezamierzonego, a więc nie objętego wolą ubezpieczonego.

Tym samym w świetle przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz powyższych rozważań należy uznać, że błędne zgłoszenie wnioskodawczyni do ubezpieczeń społecznych nie może być uznane za rezygnację z tzw. ulgi na start. Zdaniem Sądu, taka niekorzystna interpretacja byłaby nadmiernie rygorystyczna dla ubezpieczonych.

Sąd w świetle przeprowadzonego postępowania dowodowego i poczynionych w jego wyniku ustaleń zważył, że zgłoszenie wnioskodawczyni do ubezpieczeń społecznych wynikało z błędu, omyłki i nie stanowiło rzeczywistego przejawu woli ubezpieczonej. Tym samym należy uznać, że wnioskodawczyni w okresie objętym zaskarżoną decyzją korzystała z tzw. ulgi na start.”

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close