Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą kobiet z rocznika 1953

Skończyła się wieloletnia batalia o wysokość emerytur kobiet z rocznika 1953.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą ponownego przeliczenia zaniżonych emerytur osób z rocznika 1953!

Zgodnie z ustawą osoby urodzone w 1953 r., które pobierają emeryturę wcześniejszą przyznaną w oparciu o wniosek złożony przed 2013 r., będą mogły przejść na emeryturę powszechną bez zastosowania przepisu art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nakazującego odejmowanie od podstawy obliczenia emerytury kwot wcześniej pobranych emerytur, pod warunkiem, że wniosek o emeryturę złożą w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy. 

Emeryci urodzeni w 1953 r., którzy przeszli z emerytury wcześniejszej na zwykłą, będą mieli ponownie przeliczoną emeryturę (z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W tym przypadku ZUS ma obowiązek dokonania przeliczenia z urzędu, po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Za wcześniejsze lata, w których emeryt pobierał zwykłą emeryturę (zaniżoną w wyniku zastosowania art. 25 ust. 1b otrzyma on wyrównanie.

W Kancelarii na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy prowadziliśmy dziesiątki spraw kobiet z rocznika 53, z których niektóre pozostają w toku. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, z dniem wejścia w życie ustawy toczące się postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury (dotyczące osób, które przeszły z emerytury wcześniejszej na zwykłą), wszczęte przez organ rentowy w wyniku skargi o wznowienie postępowania złożonej w trybie art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego lub przez sąd w wyniku skargi o wznowienie postępowania złożonej w trybie art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ulega zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania przez organ rentowy decyzji na podstawie nowego brzmienia art. 194j ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Postępowanie to będzie umorzone z mocy prawa z dniem wydania przez organ rentowy decyzji zaspokajającej roszczenie w całości.

Przybliżone kwoty świadczeń znajdą Państwo we wpisie pod tytułem Kobiety z rocznika 1953 doczekały się ustawy

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

4 komenatrzy

  1. Dzień dobry
    Czy ustawa odnośnie przeliczeń emerytur kobiet rocznika 1953 dotyczy tylko emerytur ZUS czy również KRUS? Serdecznie dziękuję za odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close