Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Odwołanie od decyzji o braku prawa do zasiłku chorobowego

W poprzednim wpisie pt: Kontrola zwolnienia lekarskiego – ZLA/K opisałam ogólne zasady na jakich ZUS ma prawo kontrolować prawidłowość wystawienia zwolnień L4. W razie stwierdzenia, iż zwolnienie lekarskie zostało wystawione w sposób nieprawidłowy, ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku.

W dniu dzisiejszym chciałabym nakreślić Państwu jakie argumenty zawrzeć w odwołaniu od decyzji o braku prawa do zasiłku, po to aby przyniosło ono spodziewany rezultat.

Ogólne zasady formułowania odwołania od decyzji ZUS opisałam we wcześniej poruszanych tematach pt:

Odwołanie od decyzji ZUS – wzór

Odwołanie od decyzji ZUS – w jakim terminie? do kogo? co powinno zawierać?

Po pierwsze w żądaniu skierowanym do Sądu powinniście Państwo wskazać iż:

“wnoszę o zmianę decyzji poprzez przyznanie prawa do zasiłku chorobowego  za okres od (…) do (…)”;

Po drugie celem udowodnienia swoich racji będziecie musieli Państwo powołać biegłych odpowiednich specjalizacji. Oczywiście jeżeli L4, które zanegował ZUS zostało wystawione przez np. lekarza ortopedę to właściwym dla rozstrzygnięcia czy jest ono prawidłowe, będzie powołanie na potrzeby postępowania biegłego spec. ortopedy. 

Istotne jest żeby do odwołania dołączyć całą historię choroby, często w tym celu koniecznym będzie wyciągnięcie jej od lekarza prowadzącego, co w praktyce trwa kilka dni.

W odwołaniu warto również opisać na czym polega praca, którą Państwo wykonujecie. Wiadomym jest że złamana lewa ręka nie koniecznie przeszkadzać musi w wykonywaniu pracy umysłowej, natomiast przy pracy fizycznej stanowi istotną przeszkodę. Często biegli nie posiadając informacji o faktycznym zakresie wykonywanej przez odwołującego pracy, podchodzą do zagadnień bardzo ogólnie, co niejednokrotnie skutkuje wydawaniem opinii o zdolności do pracy.

 

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close