Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Praca w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy

Jeżeli śledzisz moje wpisy, wiesz już że należy weryfikować negatywne decyzje oraz jakie środki dowodowe mogą być temu pomocne. Dzisiaj chciałabym rozwiać wątpliwości dotyczące braków w stażu pracy uprawniającym do przyznania i pobierania świadczeń.

Siedząc kilka lat temu przed salą rozpraw z radcą prawnym reprezentującym ZUS, zapytałam, czy z racji ogólnej tendencji „ograniczania” uprawnień emerytalnych, również przepisy dotyczące emerytur w wieku obniżonym zostaną zlikwidowane. Mecenas z uśmiechem na ustach odpowiedział, że tych przepisów nie trzeba będzie likwidować, bo już niedługo osoby ubiegające się o wcześniejszą emeryturę nie spełnią przesłanek dotyczących długości stażu pracy, a co za tym idzie materia ta umrze śmiercią naturalną.

Teraz po tych kliku latach zauważyłam, że rzeczywiście ten proces postępuje. Coraz częściej trafiają do mnie Panowie i Panie, których decyzje stanowią, iż na dzień 31 grudnia 1998r. nie osiągnęli wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych.

Co z tym zrobić?

Matematyki niestety nie oszukam, niemniej jednak mogę pokusić się o doliczenie kilku lat pracy w gospodarstwie rolny po ukończeniu 16 roku życia, pod warunkiem że te okresy przypadną przed dniem 1 stycznia 1983r.

Co oznacza praca w gospodarstwie rolnym?

Po pierwsze chciałabym obalić mit że musiało to być gospodarstwo rolne rodziców, równie dobrze mogło należeć do ciotki, jak również rodzice mogli je dzierżawić od sąsiada.

Po drugie należy wiedzieć, iż praca w gospodarstwie rolnym zgodnie z aktualnym orzecznictwem musiała być świadczona przynajmniej 4 godziny dziennie.

Zwracam również uwagę na tak zwane „haki” stosowane przy słuchaniu stron i świadków na rozprawach, a dotyczące ustalenia czy osoba pragnąca doliczyć parę lat chodziła do szkoły, a jeśli tak to ile zajmował do tejże dojazd oraz biorąc pod uwagę zdrowy rozsądek, czy po tej szkole starczało czasu na jakąkolwiek pracę w gospodarce.

Tylko zbadanie całokształtu okoliczności umożliwia Sądowi zaliczenie lub nie pracy w gospodarstwie rolnym.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close