Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaOdwołanie od decyzji ZUSOkresy składkowe i nieskładkowe

Praca w gospodarstwie rolnym, a emerytura minimalna

Przynajmniej raz w tygodniu otrzymuję zapytanie:

Czy staż pracy niezbędny do nabycia emerytury minimalnej można uzupełnić pracą w gospodarstwie rolnym?

Zdaniem ZUS takie uzupełnienie nie jest możliwe.

Zdaniem Sądów tak!

 

Wszelkie wątpliwości w tej materii rozwiał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 25 kwietnia 2017r., sygn. akt: III AUa 239/17, zgodnie z treścią którego:

Przy ustalaniu prawa do emerytury zarówno na podstawie art. 27, jak i art. 28 u.e.r.f.u.s. okresy składkowe i nieskładkowe uzupełniane są okresami wymienionymi w art. 10 ust. 1 tej ustawy w zakresie niezbędnym do uzupełnienia okresu wymaganego do przyznania emerytury. Powołany przepis pozwala uzupełnić okresy składkowe i nieskładkowe okresami pracy w gospodarstwie rolnym do rozmiaru najbliższego (kolejnego) stażu okresów składkowych i nieskładkowych w zakresie wymaganym i koniecznym do nabycia określonych uprawnień emerytalnych. Oznacza to, że jeżeli okresy składkowe lub nieskładkowe nie przekraczają w przypadku mężczyzny 20 lat, to możliwe jest ich uzupełnienie okresami wskazanymi w art. 10 ust. 1 ustawy jedynie w celu nabycia prawa do tzw. niepełnej emerytury na podstawie art. 28 u.e.r.f.u.s. Dopiero w przypadku, gdy okresy składkowe i nieskładkowe przekraczają 20 lat, to możliwe jest ich uzupełnienie okresami, o jakich mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, dla nabycia pełnych uprawnień emerytalnych. 

Należy również pamiętać, iż tak zwanej emerytury minimalnej nie podwyższa się do wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Mam staż pracy w szczególnych warunkach teraz pracuje na stanowisku innym nie w szczególnych warunkach, dlaczego mam się zwolnić z pracy by przejść na emeryturę pomostową?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close