Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura górniczaEmerytura nauczycielaEmerytura PomostowaEmerytury munduroweKoronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUSRenta z tytułu niezdolności do pracy

Wyroki Sądów Ubezpieczeń Społecznych wydawane na posiedzeniach niejawnych.

Obecna sytuacja w Polsce związana z epidemią koronawirusa spowodowała zamrożenie toczących się spraw w Sądach Ubezpieczeń Społecznych. Od połowy marca nie byłam na żadnej rozprawie! Wedle nieoficjalnych informacji – rozprawy nie będą odbywały się do końca maja, a może i dłużej.

Co z osobami, które walczą przed Sądem z ZUS o wypłatę świadczeń stanowiących ich jedyne źródło utrzymania??? Za co mają żyć?

Czy istnieje sposób na przyspieszenie trwającej sprawy?

Otóż tak! W niektórych rodzajach spraw istnieje możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art 148 (1) § 1 k.p.c. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.

Jawność rozprawy, a więc i jej ustność, nie jest wymagana np. gdy ZUS nie kwestionuje wiarygodności dowodów czy faktów i gdy sądy mogą rzetelnie i rozsądnie rozstrzygnąć sprawę na podstawie oświadczeń stron lub pisemnych dokumentów.

Od jakiegoś czasu zauważam, iż Sądy Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej sięgają do wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych w sprawach o renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli po wniesieniu odwołania i wydaniu opinii przez lekarza sądowego okaże się ona ewidentnie korzystna dla ubezpieczonego, tj. będzie stwierdzała dalszą całkowitą lub częściową niezdolność do pracy na satysfakcjonujący okres, proponuję złożyć wniosek o wydanie wyroku zmieniającego decyzję ZUS w przedmiocie odmowy prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na posiedzeniu niejawnym. Wniosek taki zaoszczędzi długotrwałego procesu oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy przez Sądem Ubezpieczeń Społecznych.

Niestety regulacja art. 148 (1) § 1 k.p.c działa również niekorzystnie dla wnoszących odwołania od decyzji ZUS. Zdarza się, że po otrzymaniu opinii sądowo-lekarskiej, która nie stwierdza niezdolności do pracy, Sąd wydaje wyrok zaoczny oddalający odwołanie od decyzji ZUS. W takiej sytuacji możemy mieć do czynienia z oczywistym pokrzywdzeniem strony odwołującej się od decyzji ZUS.Niejednokrotnie Ubezpieczony nie jest świadomy jakie środki dowodowe powołać w odwołaniu od decyzji ZUS. W sprawach dotyczących oceny zdolności do pracy determinantem wyniku procesu jest powołanie biegłych właściwych specjalizacji oraz zadanie im odpowiednich pytań. Strony niereprezentowane przez prawników (adwokatów lub radców prawnych specjalizujących się w prowadzeniu spraw przeciwko ZUS) wymieniają wszystkie swoje schorzenia, nie konkretyzując które jest wiodące. Sąd nie jest lekarzem i nie oceni na etapie dopuszczania dowodów jacy biegli powinni opiniować w sprawie, często zdarza się więc że sprawia trafia do specjalisty nie z naszej dziedziny, który z uwagi na brak czasu stwierdza brak niezdolności do pracy i tym samym kończy nasz proces.

Sądy Ubezpieczeń Społecznych mają możliwość wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych również w innych kategoriach spraw.

Widywałam takie wyroki w sprawach odwołań od decyzji ZUS kobiet z rocznika 1953r., gdzie spór dotyczący metodyki wyliczania wysokości świadczeń opiera się głównie na wykładni prawa. Okoliczności faktyczne są z reguły niesporne pomiędzy stronami postępowania. Jeżeli któraś z czytelniczek urodzonych w 1953r. prowadzi obecnie sprawę przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, powinna wnieść wniosek o wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym.

Możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym zdaje się być dopuszczalna również w sprawach o emerytury w wieku obniżonym, emerytury pomostowe, rekompensaty za prace w warunkach szczególnych, w których ZUS nie kwestionuje dowodów ale uznaje, że pewne okresy np. zasadnicza służba wojskowa po 1979r. nie podlega zaliczeniu do stażu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Podobna sytuacja dotyczy okresów za które pracodawca nie odprowadzał składek na Fundusz emerytur Pomostowych, ZUS uznaje, iż takie okresy nie mogą zostać zaliczone do stażu pracy w warunkach uciążliwych, podczas gdy Sądy jednolicie wyrokują, iż okoliczność opłaty składek nie ma znaczenia. Jest to więc spór co do prawa, nie faktów, mogący znaleść swój finał w wyroku wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Wyroki Sądów Ubezpieczeń Społecznych wydawane na posiedzeniach niejawnych spotkać można również w sprawach o pobieranie świadczeń w zbiegu, gdzie Sąd zobowiązany jest ocenić przepisy, a nie ustalać stan faktyczny.

Podobna kwestia dotyczy spraw o świadczenia rehabilitacyjne i odszkodowania od ZUS za uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli otrzymaliście Państwo korzystną dla siebie opinię biegłego, jak najprędzej składajcie wniosek o wydanie wyroku na posiedzeniu niejawny,

Oczywiście przedstawione powyżej wyliczenie jest przykładowe i nie zawiera w sobie całego katalogu spraw które mogą znaleść swój finał w wyroku wydanym na posiedzeniu niejawnym, dlatego zachęcam Państwa do weryfikowania takiej możliwości przez prawników walczących z ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close