Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategoriiOdwołanie od decyzji ZUSOkresy składkowe i nieskładkoweŚwiadczenie przedemerytalne

Czy okres o który skrócono wypowiedzenie podlega zaliczeniu do stażu pracy?

Powyższy wpis podyktowany jest pozytywnym rozstrzygnięciem Sądu w sprawie którą prowadziłam. Zagadnienie które badał Sąd sprowadzało się do ustalenia:

czy osoba której pracodawca skrócił okres wypowiedzenia (w naszym przypadku z trzech miesięcy na jeden miesiąc) może zaliczyć pełen okres wypowiedzenia do swojego stażu pracy, wymaganego do uzyskania świadczenia przedemerytalnego?

W sprawie organ rentowy wskazał, iż Odwołująca nie posiada 35 lat okresów składowych i nieskładkowych. Dotychczasowy pracodawca rozwiązał z Odwołującą umowę o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosił 1 miesiąc. Organ rentowy nie zaliczył Odwołującej do stażu pracy skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę, a co za tym idzie odmówił prawo do przyznania świadczenia przedemerytalnego.

Wedle linii naszej argumentacji – okres o który skrócono okres wypowiedzenie, nie jest co prawda okresem zatrudnienia, jest jednak do niego wliczany, wobec czego powinien być traktowany, tak jakby pracownik w tym czasie pracował.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lipca 2012r., sygn. akt: II UK 324/11, stwierdził iż:

“Okres skróconego wypowiedzenia, za który pracownik otrzymał odszkodowanie, jako okres nieskładkowy jest okresem uprawniającym do emerytury w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.)”.

W myśl z art. 36 1§2 k.p., okres za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się do pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia, niemniej nie jest kwestionowane w judykaturze, że skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie 36 1 §2 k.p. powoduje rozwiązanie tej umowy z upływem skróconego okresu. Były pracownik, który otrzymuje odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu pracowników.

Sąd Okręgowy w Krakowie, w całości podzielił przytoczoną wyżej argumentację, co doprowadziło do uznania, iż moja klienta posiada 35 letni okres składkowy i nieskładkowy, a w konsekwencji do przyznania świadczenia przedemerytalnego.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close