2 tygodnie temu

  Praca w warunkach szczególnych wykonywana na łączonych stanowiskach

  Duża ilość spraw, którą mam okazję analizować w mojej kancelarii pozwala mi określić pewne “trendy” organu rentowego w uzasadnianiu decyzji…
  13 grudnia 2019

  Pracodawcy będą zwracać pieniądze za zasiłki wypłacone przez ZUS pracownikom

  W dniu 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę  (III UZP 7/19), która w bardzo…
  6 grudnia 2019

  Forma zawiadomienia o okoliczności powodującej ustanie prawa do świadczeń

  Dzisiejszy wpis dotyczy sytuacji jaka dotknęła jedną z moich klientek. Pani Anna pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia w zbiegu.…
  26 listopada 2019

  Emerytura pomostowa dla hutnika

  Pracownik wykonujący w hutnictwie prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt 4-12 załącznika nr 1 do ustawy, który spełnia warunki…
  7 listopada 2019

  Pomoc w prowadzonej przez drugiego małżonka działalności gospodarczej

  Dzisiejszy wpis podyktowany jest sytuacją jaka dotknęła moich klientów. Oczywiście podane imiona oraz daty są fikcyjne. Pani Kasia w 2014…
  29 października 2019

  Wystawianie faktur podczas L4 oraz zawarcie umowy zlecenia lub umowy o pracę podczas L4

  Ponad trzy lata temu na blogu pojawił się wpis, pt. „Co można robić podczas L4?”. Oczywiście najlepiej nie robić nic,…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close