czy renta zalicza się do świadczenia przedemerytalnego

Close