20 godzin temu

  Jak udowodnić, że umowa o pracę nie była pozorna?

  Sprawy o pozorność umowy o pracę, to jedne z najczęściej prowadzonych przez Nas spraw. Zdarza się, że Klienci wychodzą z…
  2 dni temu

  Dlaczego ZUS odmawia przyznania prawa od emerytury pomostowej?

  Każda sprawa, którą analizuję w kancelarii jest unikatowa, dlatego niemożliwe jest wskazanie “odgórnie przyjętych” przesłanek warunkujących wydawanie przez ZUS decyzji…
  7 dni temu

  Autyzm. Orzeczenie o niepełnosprawności – punkty 7 i 8.

  W czasie ostatnich tygodni napisaliśmy już kilkanaście odwołań dla rodziców dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, którzy po latach zostali…
  1 tydzień temu

  Praca palacza pieca grzewczego (kotła) jako praca w szczególnych warunkach.

  Czy każda praca Palacza CO może zostać uznana za pracę w szczególnych warunkach?   Niestety nie, o możliwości zaliczenia pracy…
  2 tygodnie temu

  Zgłoszenie do ZUS po macierzyńskim.

  W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiła się rozbieżność poglądów co do następstw prawnych, jakie dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, objętej dobrowolnie…
  3 tygodnie temu

  Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad osobą pozostającą w związku małżeńskim osobie innej niż współmałżonek.

  Bardzo częstą przyczyną wydawania decyzji o odmowie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalenie przez organ administracji, iż osoba pozostająca pod…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close