czy członek zarządu może być zatrudniony w spółce

Close