Przekroczony termin do wniesienia odwołania

Już kilkakrotnie trafili do mnie załamani klienci, którzy bez swojej winy przekroczyli termin do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej prawa do świadczenia z Zus (np. z tego względu, że decyzję odebrał domownik i zapomniał kiedy to miało miejsce lub w czasie gdy listonosz doręczał przesyłkę z Zus zainteresowany był na wakacjach).

Jak wiadomo termin do wniesienia odwołania od decyzji Zus wynosi 1 miesiąc.

Jak liczyć termin do wniesienia odwołania?

Koniec terminu przypadał będzie w ten sam dzień kolejnego miesiąca (termin do wniesienia odwołania od decyzji doręczonej 4 kwietnia 2016r. upływa końcem dnia 4 maja 2016r.)

Jeżeli bez swojej winy przekroczysz ów termin, nie załamuj się – jeszcze nie wszystko stracone!

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych dzięki przepisom części szczególnej Kodeksu Postępowania Cywilnego, podlegają trochę innym (na Twoją korzyść łagodniejszym) procedurom.

W myśl art. 477(9) § 3 k.p.c., sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Oznacza to, że w odrębnym postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w odniesieniu do odwołania wszczynającego postępowanie sądowe, nie są stosowane ogólne reguły postępowania o przywrócenie terminu. Sąd z urzędu dokonuje nie tylko sprawdzenia zachowania przez stronę terminu do wniesienia odwołania, ale także – w przypadku stwierdzenia opóźnienia – ocenia jego rozmiar oraz przyczyny. Sąd ma zatem możliwość potraktowania spóźnionego odwołania tak, jakby zostało wniesione w terminie.

W praktyce wygląda to w ten sposób, iż dla moich spóźnialskich klientów wraz ze złożeniem odwołania składam również wniosek o nadanie biegu odwołaniu. Oczywiście wniosek ten musi zawierać wskazanie okoliczności uzasadniających, że z niezależnych od Ciebie przyczyn termin został przekroczony.

Wniosek z dzisiejszego wpisu jest taki, że w prawie ubezpieczeń społecznych możliwe jest nawet wskrzeszanie umarłych (oczywiście chodzi mi tutaj o decyzje), niemniej jednak błagam pilnujcie terminów, bo wtedy moja praca jest o wiele prostsza! 🙂

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *