Staż pracy, a praca w gospodarstwie rolnym

Ostatnio otrzymałam wiadomość z zapytaniem:

„Czy doliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do okresu uprawniającego do emerytury jest uzależnione od zamieszkiwania w gospodarstwie rolnym?”

Otóż nie.

Dla doliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym nie ma znaczenia fakt zamieszkiwania w tym gospodarstwie, jeżeli spełnione są pozostałe warunki.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19 grudnia 2000 roku, sygn. akt II UKN 155/2000 wskazał, iż :

„żadnego znaczenia dla uwzględnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym nie ma zamieszkiwanie w gospodarstwie rolnym, ani wykonywanie pracy stale czy sezonowo, np. w czasie wakacji, podobnie jak i to, czy praca w gospodarstwie rolnym stanowił dla danej osoby główne źródło utrzymania, bądź to czy rolnik, u którego ta osoba pracowała opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników”

Aby praca w gospodarstwie rolnym mogła zostać zaliczona do okresu uprawniającego do emerytury, powinna być wykonywana przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy (a więc co najmniej w rozmiarze 4 godzin dziennie). Praca ta musi mieć przy tym charakter stały, co oznacza gotowość (dyspozycyjność) do wykonywania pracy rolniczej, gdy wymaga tego sytuacja.

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *