Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Podleganie ubezpieczeniom społecznymZmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych

#ZMIANYWZUS. Od kiedy wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym?

Już 18 września wchodzi w życie szereg zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych, dlatego też na naszym blogu wprowadzamy cykl pt. #ZMIANYWZUS, w którym omówimy te najważniejsze z naszego i Państwa punktu widzenia.

Obecnie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w tym wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Na tle wykładni ww. przepisu powstało wiele wątpliwości z uwagi na fakt, iż nie zawsze dzień rozpoczęcia wykonywania działalności przez spółkę pokrywa się z dniem, w którym dana osoba staje się wspólnikiem.

Na podstawie znowelizowanych przepisów

  1. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
  2. wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej będą podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;”;

W chwili obecnej już nie będzie istotne czy spółka prowadzi działalność gospodarczą, czy uzyskuje przychody, zatrudnia pracowników, itp.

ZMIANA WCHODZI W ŻYCIE OD DNIA 18 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close