Czy okres o który skrócono wypowiedzenie podlega zaliczeniu do stażu pracy?

Powyższy wpis podyktowany jest pozytywnym rozstrzygnięciem Sądu w sprawie którą prowadziłam. Zagadnienie które badał Sąd sprowadzało się do ustalenia: czy osoba której pracodawca skrócił okres wypowiedzenia (w naszym przypadku z trzech miesięcy na jeden miesiąc) może zaliczyć pełen okres wypowiedzenia do swojego stażu pracy, wymaganego do uzyskania świadczenia przedemerytalnego? W sprawie organ rentowy wskazał, iż […]

Umowa cywilnoprawna po ustaniu zatrudnienia, a świadczenie przedemerytalne

O tym, czym jest świadczenie przedemerytalne i kiedy przysługuje pisałam już na blogu w wpisie pt. Świadczenie przedemerytalne Oczywiście ZUS, ma wiele argumentów na podstawie, których świadczenia takiego może odmówić, jednakże nie zawsze wynikają one z przepisów prawa. Dzisiaj przedstawię Państwu sprawę mojej Klientki, która kilka miesięcy temu trafiła do Naszej Kancelarii. Poza sporem pozostawało, […]

Świadczenie przedemerytalne

Prawo do przyznania świadczenia przedemerytalnego jest uzależnione od spełnienia tzw. warunków wspólnych i indywidualnych. Warunkami wspólnymi, ktore muszą spełnić wszystkie osoby ubiegające się o świadcznie przedemerytalne są: pobieranie przez co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki: zarejestrowanie jako osoba bezrobotna; […]