Praca w gospodarstwie rolnym, a emerytura minimalna

Przynajmniej raz w tygodniu otrzymuję zapytanie:

Czy staż pracy niezbędny do nabycia emerytury minimalnej można uzupełnić pracą w gospodarstwie rolnym?

Zdaniem ZUS takie uzupełnienie nie jest możliwe.

Zdaniem Sądów tak!

 

Wszelkie wątpliwości w tej materii rozwiał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 25 kwietnia 2017r., sygn. akt: III AUa 239/17, zgodnie z treścią którego:

Przy ustalaniu prawa do emerytury zarówno na podstawie art. 27, jak i art. 28 u.e.r.f.u.s. okresy składkowe i nieskładkowe uzupełniane są okresami wymienionymi w art. 10 ust. 1 tej ustawy w zakresie niezbędnym do uzupełnienia okresu wymaganego do przyznania emerytury. Powołany przepis pozwala uzupełnić okresy składkowe i nieskładkowe okresami pracy w gospodarstwie rolnym do rozmiaru najbliższego (kolejnego) stażu okresów składkowych i nieskładkowych w zakresie wymaganym i koniecznym do nabycia określonych uprawnień emerytalnych. Oznacza to, że jeżeli okresy składkowe lub nieskładkowe nie przekraczają w przypadku mężczyzny 20 lat, to możliwe jest ich uzupełnienie okresami wskazanymi w art. 10 ust. 1 ustawy jedynie w celu nabycia prawa do tzw. niepełnej emerytury na podstawie art. 28 u.e.r.f.u.s. Dopiero w przypadku, gdy okresy składkowe i nieskładkowe przekraczają 20 lat, to możliwe jest ich uzupełnienie okresami, o jakich mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, dla nabycia pełnych uprawnień emerytalnych. 

Należy również pamiętać, iż tak zwanej emerytury minimalnej nie podwyższa się do wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *