Czy okres pobierania renty podlega zaliczeniu do stażu emerytalnego ?

Kto uprawniony jest do doliczania okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy do stażu pracy?

Możliwość doliczenia okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy przewidziana jest wyłącznie dla osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny oraz utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu odzyskania zdolności do pracy. Odzyskanie zdolności do pracy ma miejsce zarówno wtedy, gdy lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS orzekły zdolność do pracy, jak również wówczas, gdy pobierana była renta okresowa, a po upływie okresu, na jaki została przyznana, świadczeniobiorca nie zgłosił wniosku o przedłużenie uprawnień do tego świadczenia.

Niestety nie ma możliwości uwzględnienia okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy w przypadku ubiegania się o emeryturę w wieku obniżonymbez względu na wiek oraz przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W jaki sposób ZUS dolicza do stażu pracy okresy pobierania renty?

 

Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury, tzn. gdy okresy składkowe, nieskładkowe oraz okresy pracy w gospodarstwie rolnym, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub odprowadzania składek KRUS są krótsze od okresu potrzebnego do przyznania emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury w pierwszej kolejności uwzględnia się okresy składkowe, następnie okresy nieskładkowe w wymiarze ograniczonym do 1/3 okresów składkowych, a jeżeli wymiar tych okresów jest niewystarczający do przyznania emerytury – okresy „rolne”. Jeżeli w dalszym ciągu suma tych okresów jest niewystarczająca, uwzględnieniu podlegają okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Za rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługującą z Funduszu uważa się rentę z tytułu niezdolności do pracy (w tym rentę szkoleniową), a także rentę przyznaną na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1999 r. Za rentę uważa się także rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Nie uwzględnia się natomiast okresu pobierania renty przysługującej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, ustawy o kombatantach, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych.

Uwaga!

Okresu pobierania renty nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości emerytury.

 

Porady prawne Kraków

One thought on “Czy okres pobierania renty podlega zaliczeniu do stażu emerytalnego ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *