Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca 2020r.

Na stronach ZUS pojawiły się nowe komunikaty dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Pierwszy dotyczy czasu w którym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 25 maja 2020 r. do 12 lipca 2020 r.

Wszystko za sprawą:

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19,

zgodnie z treścią którego:

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 29 czerwca 2020 r.
Wnioski złożone przed 24 czerwca br.

Rozporządzenie podobnie jak ostatnio nie ma jeszcze swojego poparcia w akcie nadrzędnym jakim jest ustawa, niemniej jednak możemy spodziewać się podobnego schematu jak tego, który nastąpił po 26 kwietnia 2020r.

Apropo  zmian dotyczących dodatkowego zasiłki opiekuńczego po 26 kwietnia 2020r. wynikających bezpośrednio z Tarczy Antykryzysowej 4.0, ZUS na swoich stronach informuje jak pracodawcy mają się zastosować wobec wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożonych za okres po 26 kwietnia 2020r.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach ZUS, czytamy iż:

Jeśli przed wejściem w życie nowych przepisów ubezpieczony wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [3], z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, wniosek ten zostanie potraktowany jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaconego zasiłku nie zostanie wliczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.

Jeżeli rodzice dzieci do lat 8 bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego złożyli przed 24 czerwca 2020 r. wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. w ZUS albo u płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy), wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie nowych przepisów.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close