Czy ZUS zapłaci odsetki za zwłokę?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sąd Okręgowy orzekający w sprawach o przyznanie rent lub emerytur, zobowiązany jest ustalić, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, o którym mowa w art. 118 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Objaśniając sprawę zrozumiałym językiem – Sąd ma obowiązek ustalić czy ZUS zapłaci odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń.

Zwracam uwagę, żeby dokładnie sprawdzać wyroki uwzględniające odwołania od decyzji ZUS, ponieważ w swojej pracy widywałam, takie które pomijały ten element. Biorąc pod uwagę, że niektóre sprawy mogą toczyć się przed Sądem nawet 2 lata, to kwota odsetek może stanowić dużą wartość.

Odsetki ustawowe należą się od dnia następującego po przewidzianym ustawowo terminie do wydania przez ZUS  decyzji w sprawie.

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *