Praca w gospodarstwie rolnym po 31 grudnia 1982r.

Wiem, że dużo wątpliwości wzbudza zagadnienie ewentualnego zaliczenia do stażu emerytalnego pracy w gospodarstwie rolnym wykonywanej po dniu 31 grudnia 1982r.

Jeśli ubezpieczony nie posiada wymaganego do nabycia prawa do emerytury stażu złożonego z okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w katalogach zamieszczonych w art. 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach FUS, staż ten uzupełnia się okresami, o jakich mowa art. 10 ust. 1 tej ustawy.

W myśl tego przepisu uzupełnienie to następuje o:

  1. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki;
  2. przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia oraz
  3. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

Uwzględnione w myśl art. 10 ust. 1 ustawy emerytalnej okresy traktowane są jako okresy składkowe i uzupełniają one jedynie staż składkowy ubezpieczonego.

Powyższe unormowanie wydaje się być stosunkowo zrozumiałe, natomiast wątpliwość mogą wzbudzić przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

Zgodnie z art. 1 w/w ustawy do stażu pracy zaliczeniu podlegają:

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Jak analizować te dwie regulacje?

Analizę przedstawionego zagadnienia prawnego rozpocząć wypada od przypomnienia, że obowiązek opłacania składek na fundusz emerytalny rolników został wprowadzony z dniem 1 lipca 1977r.  Taki stan prawny miał miejsce również pod rządami obowiązującej od 1 stycznia 1983 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, która z mocy art. 1 ust. 2 obowiązkiem ubezpieczenia rolniczego objęła także domowników.

Wynika z tego, że do dnia 31 grudnia 1982 r. brak było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Po tej dacie, czyli od 1 stycznia 1983r. taki obowiązek powstał. Dlatego też niemożliwe jest zaliczenie do okresów składkowych okresu pracy w gospodarstwie rolnym po dniu 1 stycznia 1983r., jeżeli z tytułu takiej pracy nie odprowadzano składki na ubezpieczenie. Niestety taka praca nie może zostać zaliczona do okresów nieskładkowych, ponieważ ustawodawca nie wymienił takiego okresu w zamkniętym katalogu art. 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym przypadające po dacie 1 stycznia 1983r., mogą być jednak zaliczane do stażu pracy pracownika wynikającego ze stosunku pracy.

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *