Ważna uchwała Sądu Najwyższego odnosząca się do art. 43 ustawy zasiłkowej

W dniu dzisiejszym podzielę się z Państwem „złą nowiną”, która doszła do nas prosto z Sądu Najwyższego.

Otóż Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział Odwoławczy skierował do Sądu Najwyższego zapytanie:

„czy art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 roku w brzmieniu obowiązującym w okresie od 3 sierpnia 2016 roku do 7 grudnia 2016 roku ma zastosowanie, gdy uprawnienie do zasiłku chorobowego powstaje po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, w sytuacji, gdy między datą zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego a nabyciem prawa do zasiłku chorobowego nie upłynęły 3 miesiące, ale w tym okresie uprawniona do zasiłku chorobowego nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w dniu następnym po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, lecz po tej dacie”.

Sąd Najwyższy udzielił następującej odpowiedzi:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2018 r. III UZP 6/18:

​”Od dnia 1 stycznia 2016 r. wystąpienie po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego nieprzekraczającej 30 dni przerwy w podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez ubezpieczonego niebędącego pracownikiem powoduje, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla tego ubezpieczonego ustala się zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 1066), natomiast nie stosuje się art. 43 w związku z art. 48 ust. 2 tej ustawy”.

Powyższe oznacza, iż jeżeli ktoś po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie zgłosił się w terminie 7 dni do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, zrobił to natomiast później (przed upływem 3 miesięcy od dnia ustania prawa do zasiłku) nie zachowa dotychczasowej podstawy zasiłku. ZUS naliczy zasiłek na nowo, co w praktyce może spowodować jego znaczne obniżenie.

Z zaciekawieniem czekam na uzasadnienie powyższego stanowiska Sądu Najwyższego. Najprawdopodobniej pojawi się ono, nie wcześniej niż za 2 miesiące. Treść odpowiedzi powoduje de facto ustalenie przez Sąd Najwyższy skrajnie odmiennej wykładni przepisów, od obowiązującej przed datą 4 października 2018 r.

Jak do powyższego podejdą sądy powszechne, zobaczymy….

One thought on “Ważna uchwała Sądu Najwyższego odnosząca się do art. 43 ustawy zasiłkowej

  1. SN lubi mieszać, zwłaszcza, że sentncja nie wyjaśnia w jakim okresie (czy do 7.12.2016, a wychodzi że nadal) tak należy interpretować przepisy.
    Przeczy to choćby wcześniejszym orzeczeniom, które stwierdzają, że jeżeli nie wyrejestrowano się z dobrowolnego ub. chorobowego na okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, to nie ma potrzeby ponownej rejestracji, ->http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20UK%2073-17-1.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *